2(6)04

Nauka innov. 2006, 2(6):49-58
https://doi.org/10.15407/scin2.06.049

А. О. Тарелін1, Ю. П. Антіпцев1, І. Є. Аннопольська1, М. А. Борисов2
1 Інститут проблем машинобудування ім. А. Н. Підгорного НАН України, Харків
2 Міністерство палива та енергетики України, Київ

 

Маловитратна модернізація циліндра низького тиску турбіни К-300-240 з урахуванням змінного режиму функціонування турбоагрегату

Розділ: Інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: російська
Анотація: Виконано чисельний експеримент та вказані шляхи щодо модернізації циліндра низького тиску турбін типу К-300-240 з урахуванням змінних навантажень турбоагрегата та втрат енергії у вихлопному патрубку. Наведено конкретні варіанти маловитратної модернізації ЦНТ, що забезпечують приріст потужності в діапазоні 1 000–3 500 кВт на один вихлоп. Задача вирішувалась з використанням модельно-програмного комплексу багатоцільової та багаторівневої оптимізації, який розроблено в ІПМаш ім. А. М. Підгорного НАН України.
Ключові слова: турбіна, циліндр низького тиску, маловитратна модернізація, змінний режим.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Борисов Н. А. Основные проблемы развития ТЭС в Украине и пути их решения на среднесрочную перспективу. // Энергетика и электрификация. – 2002, N 5. – С. 8–13.
2. Тарелин А. А., Антипцев Ю. П., Аннопольская И. Е. Основы теории и методы создания оптимальной последней ступени паровых турбин. – Харьков: Контраст, 2001. – 224 с.
3. Лагун В. П., Симою Л. Л. Газодинамические исследования проточной части низкого давления мощных паровых турбин. // Сб. науч. тр. ВТИ. Котельные и турбинные установки энергетических блоков. – М., 1971. – С. 52–58.
4. Тарелин А. А., Антипцев Ю. П., Аннопольская И. Е., Борисов Н. А. Методика оценки эффективности и оптимизация характеристик выхлопа турбоустановок в условиях покрытия пиковых нагрузок. // Проблемы машиностроения, 2005. – 8, № 4. – С. 3–7.
5. Зайцев М. В., Слитенко О. Н., Шведова Т. И. Расчет выработки электроэнергии отсеком ступени ЦНД турбины К-300-240 с учетом режимов эксплуатации. // Вестник Национального технического университета "ХПИ" "Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование", 2005. – С. 102–107.
6. Лагун В. П., Симою Л. Л. Основные результаты газодинамических исследований последних ступеней натурного ЦНД турбины К-300-240 ХТГЗ. // Отчет о НИР/ ВТИ. – М., 1969. – 186 с.