2(6)05

Nauka innov. 2006, 2(6):59-64
https://doi.org/10.15407/scin2.06.059

Б. В. Гриньов, В. В. Некрасов, Ю. О. Бороденко, В. В. Білогуб
Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Харків

 

Розробка науково-технічних основ блоків детектування на основі системи сцинтилятор–фотодіод для позитронно-емісійного томографа

Розділ: Інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: українська
Анотація: Вперше в Україні розроблено технологічний процес і організовано випуск позиційно-чутливих детекторів для томографів, інтроскопів тощо. Відповідно до розробленого технологічного процесу пропонується в детекторі для позитронно-емісійного томографа замінити фотоелектронний помножувач на матрицю з 64-х блоків детектування на основі системи сцинтилятор–фотодіод. Така матриця дає можливість використовувати широкий клас сцинтиляторів від CsІ(Тl) до LSO. Заміна фотоелектронних помножувачів на матрицю фотодіодів дасть змогу знизити час отримання інформації, а значить і дозу опромінення пацієнта. Крім того, використовуючи широкий клас сцинтиляційних матеріалів, можна виготовляти матриці детекторів з різними властивостями і технічними характеристиками. Це дасть можливість значно розширити коло задач, вирішуваних ядерною медициною, та зробити позитронно-емісійний томограф більш доступним для населення.
Ключові слова: багатоелементний детектор, сцинтилятор, фотодіод, позитронно-емісійний томограф.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Moses W. W. Scintillator Requirement of Medical Imaging, Proceedings of the fifth International Conference on Inorganic Scintillators and There Applications. SCINT-99. – Moscow, 1999. – Р. 11–21.
2. Semynozhenko V. P., Grinyov B. V., Nekrasov V. V., Borodenko Yu. A. Recent progress in the development of CsI(Тl) crystal-Si-photodiode spectrometric detection assemblies Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. – A 537 (2005). – Р. 383–388.
3. Каталог Crismatec "Scintillation Detectors". – 2000.