3(1)01

Nauka innov. 2007, 3(1):4–32
https://doi.org/10.15407/scin3.01.004

В. В. Корнієнко1, М. Ф. Бондаренко2, В. Т. Гандабура1, Я. С. Яцків3
1Міністерство транспорту та зв'язку України, Київ
2Харківський Національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України, Харків
3Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ

 

Створення державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об'єктами (зв'язок, навігація, спостереження) України – виклик XXI століття

Розділ: Телекомунікація, зв’язок і навігація
Мова статті: українська
Анотація: Розглядаються проблеми інформаційного забезпечення управління рухомими об'єктами, структура Комплексної програми створення Державної інтегрованої інформаційної системи та основні напрями її реалізації, проблеми та шляхи вирішення навігаційного забезпечення транспорту
Ключові слова: ДІІС, управління рухомими об'єктами, радіолокація, супутникова навігація, моніторинг, GPS/EGNOS, ГЛОНАСС, GALІLEO, зв'язок.

Повний текст (PDF)

Лiтература:
1. Комплексна програма утвердження України як транзитної держави у 2002–10 рр. Затверджена Законом України від 7 лютого 2002 року N 3022-III.
2. Угода про співробітництво щодо цивільної Глобальної Навігаційної Супутникової Системи (ГНСС) між європейським співтовариством, його державами-членами та Україною. Київ, 1 грудня 2005 року.
3. Концепція створення Державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об'єктами (зв'язок, навігація, спостереження). Схвалена Розпорядженням КМУ від 17 липня 2003 р. № 410-р.
4. Проект Комплексної програми створення Державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об'єктами (зв'язок, навігація, спостереження), ХНУРЕ, 2005.
5. Додаткові дослідження принципів побудови та функціонування Державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об'єктами (зв'язок, навігація, спостереження) по авіаційному транспорту. Звіт про НДР. – Харків, ХНУРЕ, с. 2003.–229 с.
6. Корниенко В. В. Актуальные вопросы создания государственной интегрированной информационной системы обеспечения управления подвижными объектами и пути их решения. // Прикладная радиоэлектроника. – 2004. – Т. 3, № 4.
7. Петров Э. Г., Дохов А. И., Грачев В. М. Цели и методологические принципы создания ДІІС. // Прикладная радиоэлектроника. – 2004. – Т. 3, №4.
8. Сницаренко П. Н. Основные составляющие государственной интегрированной информационной системы обеспечения управления подвижными объектами, пути и перспективы их создания. // Прикладная радиоэлектроника. – 2004. – Т. 3, № 4.
9. Радіонавігаційний план України (проект). Посібник / Баранов Г. Л., Кошовий А. А., Падалко В. Г., Скорик Є. Т., Хавіло В. І. Під загальною редакцією д.т.н. Кошового А. А. – Київ: видавництво "КВІЦ", 2002. – 77 с.
10. Поповский В. В., Блинов В. С. Пути создания и развития системы государственной интегрированной системы управления подвижными объектами. // Прикладная радиоэлектроника. – 2004. – Т. 3, № 4.
11. Концепція створення системи моніторингу навігаційних характеристик GPS/EGNOS (та у перспективі – GALILEO) на території України, затверджена наказом Мінтрансзв'язку України від 26.12.2005 р. № 937.
12. НДР "Дослідження та визначення задач, способів і засобів технічної та метрологічної підтримки розгортання та експлуатації української частини наземного сегменту систем EGNOS і GALILEO", (шифр "EGNOS-ХНУРЕ/2005"), Етап 1 – "Методика контролю якості (точності та надійності) навігаційного забезпечення по сигналах GPS/EGNOS на території України" – Пояснювальна записка (на 43 арк.), Харків, ХНУРЕ МОН України, НДЦ КПКП ХНУРЕ, червень 2005 р.
13. НДР "Дослідження та визначення задач, способів і засобів технічної та метрологічної підтримки розгортання та експлуатації української частини наземного сегменту систем EGNOS і GALILEO", (шифр "EGNOS-ХНУРЕ/2005"), Етап 1 – "Розробка методів та методики контролю якості (точності та надійності) навігаційного забезпечення по сигналах GPS/EGNOS на території України" – Пояснювальна записка (на 44 арк.), Харків, ХНУРЕ МОН України, НДЦ ІІРЕСТ ХНУРЕ, червень 2005 р.
14. НДР "Дослідження та визначення задач, способів і засобів технічної та метрологічної підтримки розгортання та експлуатації української частини наземного сегменту систем EGNOS і GALILEO", (шифр "EGNOS-ХНУРЕ/2005"), Етап 2 – "Визначення задач, способів і засобів технічної та метрологічної підтримки розгортання та експлуатації української частини наземного сегменту систем EGNOS і GALILEO. Розробка переліку організаційно-технічних заходів щодо створення системи оцінки та моніторингу навігаційних характеристик GPS/EGNOS (у перспективі – GALILEO) на території України" – Пояснювальна записка (на 44 арк.), Харків, ХНУРЕ МОН України, НДЦ ІІРЕСТ ХНУРЕ, вересень 2005 р.
15. "Доклад комитета А конференции по пункту 1 повестки дня". // Одиннадцатая аэронавигационная конференция, Монреаль, 22 сентября–3 октября, 2003.
16. Концепція створення та експлуатації системи навігаційно-часового забезпечення України за період 2000–2005 рр. – Національне космічне агентство України, 2000. – 29 с.
17. Система космического навигационного обеспечения Украины.// Пояснительная записка эскизного проекта // АФКЕ.461513.010. – Харьков: АО НИИРИ, 2000. – 264 с.
18. Українська мережа станцій космічної геодезії та геодинаміки. – ГАО НАНУ, Київ. – 2005. – 60 с.
19. Яцкив Я. С., Жалило А. А., Суберляк В. Р., Сосонкин М. Г., Дячук В. А., Шаврина А. В., Саданова Н. В., Флерко С. Н., Лукьянов А. М., Вольвач А. Е., Кокурин Ю. Л., Штирберг Л. С. Региональная система геодинамического и эколоического мониторинга Крыма с использованием GNSS. Междисциплинарная проблемно-ориентированная Программа. // Інноваційні технології. – 2003. – № 4–5. – С. 21–88.
20. Позескі М. Т., Ман М. К. Архітектура системи управління повітряним рухом США. // ТІІЕР. – 1989. – Т. 77, № 11. – С. 6–22.
21. Уніфікований доступ до аеронавігаційного інформаційного і метеорологічного обслуговування, зв'язаного з передпольотним плануванням. // Довідник. Європейське бюро ІСАО (друге видання). – 2003. – С. 68.
22. 2001 Federal Radionavigation Plan. // DOT (U.S. Department of Transportation) and DOD (U.S. Department of Defence)., December, 2001.
23. Lavroff J. L. Most Promising markets for GNSS applications. // Proceedings of the 2nd European Symposium on Global Navigation Satellite Systems "GNSS-98". – Toulouse-Prance. 20–23 October 1998. – Tome 1.– IV-O-09. – Р. 1–5.
24. Beckert S. AVL and Telematics: A Market Outlook. // GPS WORLD. – April 1999. – Р. 42–44.
25. Dickman R. Management of GPS as a Dual Use System. // Report for Secretary of U.S. Air Force. –Washington, 2003. – 1–5 P.
26. Divis D. A. Galileo: Competition or Complement for GPS. // GPS WORLD. – April 1999. – Р. 14–19.
27. Супутникові мережні диференціальні GNSS-технології: впровадження, використання і розвиток в Україні. // ААДБ.469000.001 Д1. – Харків: ЗАТ НПП "Інтертек", 2000. – 67 с.
28. Верещак А. П., Кот П. А., Козлов В. А., Махонин Е. И., Волох К. Ф. Система космического навигационно-временного обеспечения Украины: состояние и перспективы. // Космічна наука і технологія. – 2000. – Т. 7, № 4. – С. 5–11.
29. Сучасні телекомунікації. Технологія і економіка. / Під загальною редакцією С. А. Довгого. – М.: ЕкоТрендз, 2003. – 320 с.
30. Доповідь заступника Міністра транспорту Російської Федерації А. Мишарина на 3-й Міжнародній науково-практичної конференції "ТелекомТранс2005", м. Сочі, http://www.logistics.ru/9/4/4/i77_1418p6.htm#kl_0.
31. Styles J., Costa N., Jenkins B., Gabaglio V. Market and policy drivers for the development of navigation services in the GALILEO era. // ION GPS 2002, Portland, OR, 24–27 September 2002. – P. 258–265.
32. F. ToranJMarti, J. VenturaJTraveset, R. Chen. The ESA SISNeT Technology: Real-Time Access to the EGNOS Services through Wireless Networks and the Internet // ION GPS 2002, Portland, OR, 24–27 September 2002. – P. 863–873.
33. Cannon M. E., Skone S., Gao Y., Moon Y., Chen K., Crawford S., Lachapelle G. Performance evaluation of several Wide-Area GPS services // ION GPS 2002, Portland, OR, 24–27 September 2002.– Р. 1716–1726.
34. Ray Jones, Darren Price. GALILEO augmentation for a precise positioning applications // ION GPS/GNSS 2003, Portland, OR, 9–12 September 2003.– P. 579–592.
35. Manual For The Validation Of GNSS In Terrestrial Transport [MUSSST (Multimodal Safety Satellite System for Transport) is a study funded by European Commission under the transport RTD programme of the 4th framework programme]. Application of the MUSSST methodology to terrestrial transport, September 2000. – 116 p.