3(1)02

Nauka innov. 2007, 3(1):35–42
https://doi.org/10.15407/scin3.01.035

О. І. Дохов, В. М. Шокало, О. М. Лук'янов, О. О. Жаліло, Д. О. Шелковєнков
Харківський Національний університет радіоелектроніки, Харків

 

Про створення системи моніторингу навігаційних характеристик GPS/EGNOS на території України

Розділ: Телекомунікація, зв’язок і навігація
Мова статті: українська
Анотація: Розглядається стан робіт по створенню системи моніторингу навігаційних характеристик GPS/EGNOS на території України. Наведені отримані результати, архітектура системи моніторингу і підсистеми збору та обробки інформації, плани розробки та вводу в експлуатацію системи моніторингу
Ключові слова: моніторинг, GPS/EGNOS, Galіleo, навігаційні характеристики, транспорт.

Повний текст (PDF)

Лiтература:
1. Постанова Кабінету міністрів України від 7 квітня 2003 р. № 486 "Про утворення державної мережі моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем".
2. Постанова Кабінету міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 470 "Про затвердження Положення про державну мережу моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем і Програми забезпечення функціонування і розвитку державної системи моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем на період до 2010 року".
3. Проект Комплексної програми створення Державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об'єктами (зв'язок, навігація, спостереження); ХНУРЕ, 2005 р.
4. Концепція створення Державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об'єктами (зв'язок, навігація, спостереження). Схвалена Розпорядженням КМУ від 17 липня 2003 р. № 410-р.
5. План робіт по організації розробки та впровадження на території України системи моніторингу якості навігаційного забезпечення по сигналах глобальних навігаційних супутникових систем GPS/EGNOS/GALILEO. Затверджений Першим заступником Міністра транспорту та зв'язку України В. Цибенко 26.12.2005 року.
6. Концепція створення системи моніторингу навігаційних характеристик GPS/EGNOS (та у перспективі – Galileo) на території України (наказ Міністра транспорту та зв'язку України від 26.12.2005 р.№937).
7. НДР "Дослідження та визначення задач, способів і засобів технічної та метрологічної підтримки розгортання та експлуатації української частини наземного сегменту систем EGNOS і Galileo", (шифр "EGNOS-ХНУРЕ/2005"), Етап 1 – "Методика контролю якості (точності та надійності) навігаційного забезпечення по сигналах GPS/EGNOS на території України" ("Пояснювальна записка", 43 арк.) – Харків, ХНУРЕ МОН України, НДЦ ІІРЕСТ ХНУРЕ, червень 2005 р.
8. "Технічне завдання на створення системи оцінки та моніторингу навігаційних характеристик GPS/ EGNOS на території України" (проект), НДЦ ІІРЕСТ ХНУРЕ, грудень 2005 р.
9. НДР "Дослідження та визначення задач, способів і засобів технічної та метрологічної підтримки розгортання та експлуатації української частини наземного сегменту систем EGNOS і Galileo", (шифр "EGNOS-ХНУРЕ/2005"), Етап 1 – "Розробка методів та методики контролю якості (точності та надійності) навігаційного забезпечення по сигналах GPS/EGNOS на території України". ("Пояснювальна записка", 44 арк.). – Харків: ХНУРЕ МОН України, НДЦ ІІРЕСТ ХНУРЕ, червень 2005 р.
10. НДР "Дослідження та визначення задач, способів і засобів технічної та метрологічної підтримки розгортання та експлуатації української частини наземного сегменту систем EGNOS і Galileo", (шифр "EGNOS-ХНУРЕ/2005"), Етап 2 – "Визначення задач, способів і засобів технічної та метрологічної підтримки розгортання та експлуатації української частини наземного сегменту систем EGNOS і Galileo. Розробка переліку організаційно-технічних заходів щодо створення системи оцінки та моніторингу навігаційних характеристик GPS/EGNOS (у перспективі – Galileo) на території України", 44 арк. – Харків: ХНУРЕ МОН України, НДЦІІРЕСТ ХНУРЕ, вересень 2005 р.
11. Науково-технічний звіт НДР "Дослідження та визначення задач, способів і засобів технічної та метрологічної підтримки розгортання та експлуатації української частини наземного сегменту систем EGNOS і Galileo", (шифр "EGNOS-ХНУРЕ/2005"), Етап 3, 113 арк. – Харків: ХНУРЕ МОН України, НДЦ ІІРЕСТ ХНУРЕ, листопад 2005 р.