3(1)03

Nauka innov. 2007, 3(1):43–57
https://doi.org/10.15407/scin3.01.043

Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, О. П. Дроздівський
Науково-дослідний інститут геодезії і картографії, Київ

 

Геоінформаційне забезпечення навігації наземного транспорту

Розділ: Телекомунікація, зв’язок і навігація
Мова статті: українська
Анотація: В статті узагальнено досвід створення інтелектуальних транспортних систем в розвинених країнах, визначено вимоги до складу і точності цифрових карт для геоінформаційних систем навігації автомобільного транспорту, проаналізовано стан проблеми формування бази геопросторових даних дорожньо-транспортної інфраструктури та шляхи її вирішення в Україні
Ключові слова: геоінформаційні системи, цифрові карти, GPS-навігація, бази геопросторових даних, мобільні системи картографування.

Повний текст (PDF)

Лiтература:
1. Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Кібець О. Г., Рябчій В. В. Функції та геоінформаційне забезпечення інтелектуальних транспортних систем. // Вісник геодезії і картографії. – 2004. – № 3. – С. 71–79.
2. Harley J. Miller, Shih Lung Shaw. Geographic information systems for transportation: principles and applications. – USA, NY, Oxford University Press, Inc. – 2001. – 460 p.
3. ISO/TR 14825. Geographic Data Files (GDF) –ISO/TC 204/WG3. – 1996. – Р. 11–15.
4. ISO/Draft International Standard: GDF – Geographic Data Files. – Version 4.0 – ISO/TC 204/WG3: CD. – 2001. – Р. 02–14.
5. Карпінський Ю. О., Дроздівський О. П. Основні принципи побудови базової моделі дорожньої мережі в міжнародному стандарті GDF 4.0. // Зб. наук. праць. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2005. – С. 302–306.
6. Карпінський Ю. О., Лященко А. А. Формування національної інфраструктури просторових даних – пріоритетний напрям топографо-геодезичної та картографічної діяльності. // Вісник геодезії і картографії. – 2001. – № 3. – С. 65–73.
7. Карпінський Ю. О., Лященко А. А. Стратегія формування національної інфраструктури геопросторових даних в Україні. Серія: Геодезія, картографія, кадастр. К.: – НДІГК, 2006. – 108 с.
8. Pierre-Yves Gillieron, Jan Skaloud, David Brugger, Bertrand Merminod. Development of a low cost Mobile Mapping System for Road Data Base Management System. – Swiss Federal Institute of Technology, 2006. – http://topo.epfl.ch/publications/cairoepfl_mms.pdf.
9. Ayman F. Habib. Mobile Mapping System. – Department Geomatics Engineering, University of Calgary, Canada. – http://:www.geomatics.ucalgary.ca/habib/tutorials/MMS.pdf.
10. Про затвердження програми створення і функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів України: Постанова КМ України № 346 від 20.03.98.
11. Програма забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів: Постанова КМ України № 456 від 06.04.98.
12. Парійчук М., Волосович А. Великомасштабний проект – Українські транспортні коридори. // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Вип. 63.– Львів, 2003. – С. 231–237.
13. Концепція створення державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об'єктами (зв'язок, навігація, спостереження): Розпорядження КМ України № 410-р від 17.07.2003.
14. Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Кібець О. Г., Іванченко С. А. Українська картографічна мережа в Internet. // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56). – № 2. – с. 111.