3(1)05

Nauka innov. 2007, 3(1):67–83
https://doi.org/10.15407/scin3.01.067

Є. Т. Скорик1, В. М. Кондратюк2
1Центральний НДІ навігації і управління Мінпромполітики України, Київ
2Національний авіаційний університет, Київ

 

Застосування супутникових технологій навігації та зв'язку у автотранспортній галузі

Розділ: Телекомунікація, зв’язок і навігація
Мова статті: українська
Анотація: Сформульовано принципи побудови автоматизованих автотранспортних диспетчерських систем, що використовують супутникові технології глобальної навігації та зв'язку. Наведені сучасні міжнародні вимоги до обладнання транспортних засобів класу AVL/GPS – систем автономного місцевизначення і двостороннього радіозв'язку, що забезпечують радіонавігацію та планування рейсу
Ключові слова: навігація, супутникові технології, транспортні диспетчерські системи.

Повний текст (PDF)

Лiтература:
1. Ampelas A., Daguerregarey M. Paris public transit: The GPS difference, GPS World, Oct. 1999.– №10. –Р. 24–41.
2. Даник Ю. Г., Яцкив Д. Я. Некоторые аспекты развития спутниковой связи и технологии. // Інноваційні технології. – 2003, № 1. – С. 40–62.
3. Яцкив Д. Я. Европейский опыт навигационного обеспечения транспортных коридоров. Швейцария. // Інноваційні технології. – 2003, № 4–5. –С. 90–94.
4. Застосування супутникових технологій у транспортній галузі. Науково-практична конференція. // Зб. наукових праць "Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів"(спеціальний випуск). Вид. Національного транспортного університету, Київ, 2002.
5. J. T. Hackos and J. C. Redish. User and Task Analysis for Interface Design. // New York. NY: John Wiley & Sons. – 1998.
6. Council Regulation EC, № 2135/98 of 24 Sept. 1998 amending Regulation (EEC) № 3821/85 on recording equipment in road transport.
7. Баранов Г. Л., Кошовий А. А., Скорик Є. Т. і ін. Радіонавігаційний план України (посібник) – К: Квін, 2002.– 77 с.
8. Бедрин И. Б. и др. Навигационно-телекоммуникационное обеспечение транспортных коридоров северо-запада России "Навигация 2000". //Сб.трудов 3-й международной конференции "Планирование глобальной радионавигации".– Москва, 9–11 окт. 2000.
9. GPS/AVL Subsystem. Overview and System Integrator's Guide, Trimble Navigation, Sunnyvale, CA 940883642, USA (переклад з анг.) № Т1 НПО "Гранас".
10. Communication and Localisation system for mobile users. Telespatio, COM.NET Spa, 00156 Rome, Italy.
11. Живков А. П., Скорик Е. Т. "Orbcomm" или "Inmarsat D+"? Сравнительные оценки услуг для Украины. // Радиоаматор.– 1999. – № 8. – С. 50–51.