3(1)06

Nauka innov. 2007, 3(1):84–89
https://doi.org/10.15407/scin3.01.084

Г. Л. Баранов
Центральний НДІ навігації і управління Мінпромполітики України, Київ

 

Інформаційно-навігаційні диспетчерські системи класу АVL для управління автоперевезеннями, що використовують супутникові технології

Розділ: Телекомунікація, зв’язок і навігація
Мова статті: українська
Анотація: Розглядаються загальні принципи побудови диспетчерських систем класу AVL в умовах значного підвищення щільності, маси та швидкості перевезень.
Ключові слова: диспетчерські системи класу AVL, радіонавігація, супутниковий зв'язок, транспортний об'єкт, управління, адаптація.

Повний текст (PDF)

Лiтература:
1. Баранов Г. Л., Макаров А. В. Структурное моделирование сложных динамических систем. – К.: Наук. думка, 1986. – 272 с.
2. Rogerson D. Inside COM: Microsoft's Component Object Model, Microsoft Press, 1996. – 416 p.
3. Hackos, Joann T. and Janice C. Redish. User and Task Analysis for Interface Design. – New York, NY: John Wiley & Sons, 1998.
4. Баранов Г. Л., Савчук А. В. Применение единой информационной модели процесса мониторинга земной поверхности для решения задач планирования работы целевой аппаратуры КА. // IV международная научно-техническая конференция "Гидротехнологии, навигация, управление движением и конструирование авиационнно-космической техники". Сб докл. Часть 1. – К.: НТТУ "КПИ", 2003. – С. 119–121.
5. Степанский Г. Е. Программа развития транспортных коридоров в Украине. // Інноваційні технології, 2003. – №1. – С. 74–75.
6. Яцкив Д. Я. Европейский опыт навигационного обеспечения транспортных коридоров. Швейцария. // Інноваційні технології, 2003. – Т 1, № 4–5. – С. 90–94.