3(1)07

Nauka innov. 2007, 3(1):90–105
https://doi.org/10.15407/scin3.01.090

Є. Т. Скорик1, Л. П. Пасічник2, В. М. Кондратюк3
1Центральний НДІ навігації і управління Мінпромполітики України, Київ
2Київський університет економіки і технології транспорту, Київ
3Національний авіаційний університет, Київ

 

Супутникові технології радіонавігації та радіозв'язку в залізничній галузі

Розділ: Телекомунікація, зв’язок і навігація
Мова статті: українська
Анотація: Розглянуто питання застосування супутникових технологій радіонавігації і мобільного радіозв'язку в залізничній галузі при створенні автоматизованих систем управління залізничним транспортом для забезпечення безпеки руху й оперативного контролю стану транспортних магістралей. Приведено приклади використання подібних систем за кордоном. Оцінено можливість і необхідність використання цих прогресивних технологій в Україні
Ключові слова: супутникова навігація, системи зв'язку, залізничні магістралі.

Повний текст (PDF)

Лiтература:
1. Клінге А. і ін. Датчики місцевизначення поїздів. // Зб. праць 2-ої міжнародної конференції "Планування глобальної радіонавігації". // "Навігація-97", 24–26 червня 1997, т. I. – С. 165–177.
2. Скорик Є. Т., Кондратюк В. М. Застосування супутникових технологій навігації та зв'язку в автотранспортній галузі. // Nauka innov. 2006, 3(1):20–36.
3. Czech Railways trials GSM-R, Eastern European Wireless Comm. –Oct/Nov. 2004. – Р. 5.
4. Болдирьов В. І. та ін. Комплекс супутникової навігації для забезпечення управління рухом поїздів. // Зб. праць 2-ої міжнародної конференції "Планування глобальної радіонавігації".– "Навігація-97", 24–26 червня 1997, т. I. – С. 178–181.
5. Скорик Є. Т. Телекомунікаційне село. // Радиоаматор. – 2000, № 10. – С. 54.
6. Регіональна система геодинамічного й екологічного моніторингу Криму з використанням GNSS. Міждисциплінарна програмно-орієнтована програма, пояснювальна записка. // ГАО НАНУ, Київ – Харків – Крим, 2002.