3(2)02

Nauka innov. 2007, 3(2):23–26
https://doi.org/10.15407/scin3.02.023

Л. Р. Вишняков, І. М. Кохана, О. М. Андрієнко
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ

 

Електроди вітчизняних вуглецевих матеріалів для фізіотерапевтичних методів лікування

Розділ: Науково-технічні проекти “Програми співробітництва Національної  Академії Наук України з Київською міською державною адміністрацією”
Мова статті: українська
Анотація: Розглянута розроблена в ІПМ НАН України конструкція електродів на основі вуглецевої струмопровідної тканини для ряду вітчизняних фізіотерапевтичних апаратів. Технологія виготовлення електродів придатна для використання в серійному виробництві та враховує вдосконалення конструкції струмопідводу до електродів. Проведено комплекс досліджень електродів (технічні та клінічні випробування) та отримано дозвіл на застосування цього виробу у медичній практиці
Ключові слова: електроди, фізметоди лікування, вуглецева тканина, струмопідводи.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Ливенцев Н. М., Ливенсон А. Р. Электромедицинская аппаратура. – М.: Медицина, 1974. – 335 с.
2. Патент США № 5269810; кл. 607-129 Накладний електрод, 1995.
3. Заявка ЕПВ № 0223340; кл. А61 №1/04. Електрод для живого організму.
4. А. с. СРСР № 1797899; кл. А61 № 1/04. Медичний електрод, 1993.
5. А. с. СРСР № 1165413; кл. А61 № 1/04. Матеріал для медичних електродів, 1985.
6. Заявка Франції № 2614792; кл. А61 № 1/04. Електроди для лікування та догляду за тілом методом електротерапії, 1989.
7. А. с. СРСР № 1369731; кл. А61 № 1/36. Робоча частина електрода, 1988.
8. Заявка Японії № 61-7831, кл. А61 № 1/04. Електрод, 1986.
9. Патент Японії № 63-33179; кл. А61 № 1/04. Елекронний матеріал, 1999.