3(2)04

Nauka innov. 2007, 3(2):34–47
https://doi.org/10.15407/scin3.02.034

В. В. Рибак, С. К. Скляренко, О. О. Строкач
Інститут фізики НАН України, Київ

 

Прилад на основі піроелектричного приймача ІЧ-випромінювання для дистанційного вимірювання температури буксових вузлів рейкового транспорту в процесі руху

Розділ: Науково-технічні проекти "Програми співробітництва Національної  Академії Наук України з Київською міською державною адміністрацією"
Мова статті: російська
Анотація: Описано розроблений в Інституті фізики НАН України прилад, що створений на базі двохспектрального радіометра для вимірювання температури буксових вузлів рейкового транспорту. Технічні параметри приладу дозволяють проводити температурний моніторинг буксових вузлів потягів у процесі руху, що значно підвищить безпеку руху залізничного транспорту
Ключові слова: піроелектричний приймач, вібростійкість, ІЧ-випромінювання, оптична система, мікропроцесор.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Иона Ф., Ширане Д. Сегнетоэлектрические кристаллы. – М.: Мир, 1965, стр. 387–388.
2. Кременчугский Л. С. Сегнетоэлектрические приемники излучения. – К.: Наук. думка, 1971, стр. 86–90.
3. Кременчугский Л. С., Ройцина О. В. Пироэлектрические приемники излучения. – К.: Наук. думка, 1979, стр. 77–78.
4. Кременчугский Л. С., Ройцина О. В. Пироэлектрические приемные устройства. – К.: Наук. думка, 1982, стр. 14–17.
5. Справочник по приемникам оптического излучения. / Под ред. Л. З. Криксунова и Л. С. Кременчугского. – К.: Техніка, 1985, стор. 44–47.
6. Кузьминов Ю. С. Сегнетоэлектрические кристаллы для управления лазерным излучением. – М.: Наука, 1982, стр. 258–261.
7. Воронкова Е. М., Гречушников Б. Н., Дистлер Г. И., Петров И. П. Оптические материалы для инфракрасной техники. – М.: Наука, 1965, стр. 21, 92.
8. Анпилов М. В., Долганин Ю. Н. Резервы повышения эффективности автоматизированных систем контроля технического состояния подвижного состава. / Автоматика, связь, информация. – 2002, № 11, стр. 18–21.