3(2)05

Nauka innov. 2007, 3(2):48–50
https://doi.org/10.15407/scin3.02.048

А. А. Долінський1, Н. О. Шаркова1, Л. Ю. Авдєєва1, О. В. П'янкова2, Н. І. Надточій2, Н. Є. Зайцева3
1Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ
2Дитяча клінічна лікарня № 9, Київ
3Київський міський дитячий гастроентерологічний центр, Київ

 

Розробка та впровадження нових технологій виробництва вітчизняних функціональних продуктів на соєвій основі

Розділ: Науково-технічні проекти “Програми співробітництва Національної  Академії Наук України з Київською міською державною адміністрацією”
Мова статті: українська
Анотація: Описано досвід розробки і впровадження нових технологій та обладнання для виробництва широкого асортименту функціональних продуктів на основі сої – продуктів нового покоління, які мають високу харчову і біологічну цінність та органолептичні показники. Продукти рекомендовано для використання в лікарнях, лікувально-профілактичних закладах, шкільних та дошкільних учбових закладах
Ключові слова: технологія, обладнання, функціональні продукти, дисперсія, введення дискретного імпульсу енергії.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Толстогузов В.Б. Новые формы белковой пищи (Технологические проблемы и перспективы производства). – М.: Агропромиздат, 1987.–303 с.
2. Тутельян В.А., Погожаева А.В., Высоцкий В.Г. Клинико-гигиенические аспекты применения сои. – М.: Фонд "Новое тысячелетие", 2005.–258 с.
3. Шаркова Н.А., Авдеева Л.Ю. Энергоресурсосберегающая технология производства нефракционированного соєвого продукта //Тр.1-й межд. науч.-практ. конф. "Современные энергосберегающие тепловые технологии (Сушка и термовлажностная обработка материалов)". – М., 2002.– Т. 4.–С.197–199.
4. Шаркова Н.О., Жукотський Е.К., Грищенко Г.В. Особливості технології виробництва соєвих продуктів // Промышленная теплотехника, 2004. – Т.26.–№6. – С. 5–7.
5. Пьянкова А.В., Зайцева Н.Е., Долинский А.А., Шаркова Н.А. Коррекция микробиоценоза кишечника продуктами функционального питания на основе соевой пасты // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Здорове харчування, дисбактеріози та їх аліментарна профілактика із застосуванням продуктів нового покоління з пребіотиками". – Київ, 2003.