3(2)08

Nauka innov. 2007, 3(2):78–83
https://doi.org/10.15407/scin3.02.078

М. І. Дрозач
НДІ праці і зайнятості населення Міністерства праці та соціальної політики України і НАН України, Київ

 

Інформаційно-методичне забезпечення підготовки кадрів на виробництві

Розділ: Світ інновацій
Мова статті: українська
Анотація: Висвітлюються питання інформаційно-методичного забезпечення підготовки кадрів на виробництві в сучасних умовах. Розроблено проект структури WEB-сайту центрального ресурсного центру, який дозволить підприємствам швидко отримувати необхідну інформацію та забезпечить підвищення ефективності координації зусиль підприємств-замовників, професійно-технічних навчальних закладів та профільних державних установ з питань підготовки і підвищення кваліфікації виробничих кадрів
Ключові слова: підготовка кадрів на виробництві, WEB-сайт, ресурсний центр, виробничі кадри.

Повний текст (PDF)