Впровадження спеціальних психофізіологічних технологій у систему профвідбору фахівців для авіаційної галузі України

ЗаголовокВпровадження спеціальних психофізіологічних технологій у систему профвідбору фахівців для авіаційної галузі України
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2007
АвториБабак, ВП, Малхазов, ОР, Харченко, ВП
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin3.05.036
Об'єм3
Проблема5
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination36-52
МоваУкраїнська
Анотація
Запропоновані перспективні шляхи реорганізації і впровадження новітніх спеціальних психофізіологічних технологій та технічних засобів у системі профвідбору фахівців в цілому та методи організації підготовки і перепідготовки спеціалістів для авіаційної галузі зокрема.
Ключові словапрофвідбір, психодіагностика, психологічна задача, смислова структура, спеціальні психофізіологічні технології, тестова батарея
Посилання
1. Бабак В. П., Харченко В. П., Максимов В. О. та ін. Безпека авіації. / За ред. В. П. Бабака. - К.: Техніка, 2004. - 584 с.
2. Кокун О. М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності. - К.: Міленіум, 2004. - 265 с.
3. Макаренко Н. В. Теоретические основы и методики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов. / НИИ проблем военной медицины Украинской военно-медицинской академии. - К., 1996. - 336 с.
4. Малхазов О. Р. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю. - К.: Євролінія, 2002. - 320 с.
5. Малхазов О. Р., Кокун О. М. Професійний відбір та впровадження новітніх технічних засобів у роботі з персоналом. // Соціальна психологія. - 2005.- № 4 (12). - С. 84-90.
6. Malkhazov A., Cherednichenko Yu. The realization specialties of computer technologies in psychophysiological researches in aviation. / Proceedings of the Second World Congress " Aviation in the XX_st century" "Safety in aviation". - Kiev, NAU. - 2005.- P. 6.43-6.47.
7. Экман П. Психология лжи. - СПб: Питер, 2003. - 270 с.
8. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 367 с.
9. Леонова А. Б. Основные подходы к изучению профессионального стресса. // Вестник Моск. Ун-та. - Сер. 14. Психология. - 2000. - № 3. - С. 4-21.
10. Толочек В. А. Современная психология труда: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2005. - 479 с.
11. Пряжников Н. С., Пряжникова Е. Ю. Психология труда и человеческого достоинства. - М.: Изд-во "Институт практической психологии"; Воронеж: НПО "МОДЭК", 2001. - 352 с.
12. Руководство по психологическому обеспечению отбора, подготовки и профессиональной деятельности летного и диспетчерского состава гражданской авиации Российской федерации, Ч. 1-5. - М.: Министерство транспорта Российской федерации, Государственная служба гражданской авиации. - 2001. - 280 с.