Активність консорціуму бактерій в агроценозах сої на забруднених важкими металами чорноземних територіях Придніпров'я

ЗаголовокАктивність консорціуму бактерій в агроценозах сої на забруднених важкими металами чорноземних територіях Придніпров'я
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2007
АвториЗаєць, ІЄ, Вознюк, ТМ, Ковальчук, МВ, Крамарьов, СМ, Козировська, НО
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin3.06.026
Об'єм3
Проблема6
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination26-37
МоваУкраїнська
Анотація
Створено ефективний і зручний у використанні мікробіологічний біопрепарат для вирощування рослин, безпечних для здоров'я людей, на територіях, забруднених важкими металами. Препарат перешкоджає надходженню у рослину токсичних елементів, захищає від хвороб, стимулює розвиток рослини в умовах дефіциту поживних речовин. Препарат являє собою консорціум бактерій з комплексом корисних для рослин властивостей, що забезпечує його багатоцільове використання. Він був випробуваний в рамках комплексної програми його вивчення у модельних та природних агроценозах. Основні результати випробування свідчать, що бактерії препарату перешкоджають накопиченню важких металів у надземній частині сої, створюючи тим самим умови для вирощування безпечного врожаю та ремедіації ґрунтів
Ключові словабіоремедіація, бактерійний препарат, важкі метали, техногенне забруднення ґрунту
Посилання

1. Шильников И. А., Лебедева Л. А. Факторы, влияющие на поступление тяжёлых металлов в растения. // Агрохимия. — 1994. - № 10. — С. 91—101.
2. Крамарьов С. М., Яковишина Т. Ф. Техногенне забруднення рухомими формами важких металів ґрунту м. Дніпропетровська та його приміської зони. // Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. Випуск до VІ з'їзду УТГА 1 — 5 липня 2002 р., м. Умань. "Ґрунтознавство та агрохімія на шляху до сталого розвитку України". — Книга 3-я. — 2002. —С. 84-85.
3. Ґрунтозахисна біологічна система землеробства в Україні: Монографія. / За ред. Шікули М. К. — К.: Оранта. - 2000. - 389 с.
4. Крамарев С. М., Яковишина Т. Ф., Шевченко В. Н. Экологическая оценка модифицированного сульфатом цинка аммофоса в посевах. // Зерновые культуры. - 2001. - № 3. — С. 14-15.
5. Крамарьов С. М., Яковишина Т. Ф. Детоксикація забруднених важкими металами чорноземів звичайних Придніпров'я. / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. — "Проблеми екології та екологічної освіти", Кривий Ріг, "Видавничий дім", 2006. — С. 8—11.
6. Mahoney P. R., Olson K. D., Porter P. M. et all. Profitability of organic cropping systems in southwestern Minnesota. // Renewable Agriculture and Food Systems. — 2004. - 19(1). — P. 35-46.
7. Козировська Н. О., Негруцька В. В. Біопрепарат для живлення та захисту рослин Клепс. Патент України 44189 А, 2001.
8. Козировська Н. Вітчизняний біопрепарат для рослин чекає на визнання. // Вісник Національної Академії наук України. - 2000. — 12. — C. 24-28.
9. Zaets I., Voznyuk T., Kovalchuk M. et all. Optimization of plant mineral nutrition under growth-limiting conditions a lunar greenhouse. // Kosmichna Nauka i Technologiya. — 2006. — 12, N 4. — P. 1-8.
10. Lee S.-W., Glickmann E., Cooksey D. A. Chromosomal locus for cadmium resistance in Pseudomonasputida consisting of a cadmium-transporting ATPase and a MerR family response regulator.
11. Alonso A., Sanchez P., Martinez J.L. Stenotrophomonas maltophilia D457R contains a cluster of genes from gram-positive bacteria involved in antibiotic and heavy metal resistance. // Antimicrob. Agents Chemother. - 2000. — 44. — P. 1778-1782.
12. Bamberg K. M., Winter W. T., Nakas J. P. Removal of lead and cadmium by derivatized polysaccharides from Klebsiella oxytoca. // Biofilms. — 2004. - 1. —P. 57-63.
13. Yilmaz E., Ensari N. Cadmium biosorption by Bacillus circulans strain EB1. // World J. Microbiol. Biotechnol. 21, N 5. — P. 777.
14. Nies D. H. Microbial heavy-metal resistance. // Appl. Microbiol. Biotechnol. — 1999. - 51. — P. 730-750.
15. Burd G. I., Dixon D. G., Glick B. R. Plant growthpromoting bacteria that decrease heavy metal toxicity in plants. // Can. J. Microbiol. — 2000. — 46, N 3. — P. 237-245.
16. Faisal M., Hasnain S. Bacterial Cr(VI) reduction concurrently improves sunflower (Helianthus Annuus L.) growth. // Biotechnol. Lett. — 2005. — 27, N 13. — P. 943-947.
17. Rajkumar M., Nagendran R., Lee K. J., Lee W. H., Kim S. Z. Influence of plant growth promoting bacteria and Cr(6+) on the growth of Indian mustard. // Chemosphere. - 2006. — 62, N 5. — P. 741-748.
18. Шевченко О. В., Будзанівська І. Г., Патика В. П. та ін. Вплив важких металів на перебіг вірусних інфекцій рослин. — К.: Фітоцентр. — 2003. — 224 с.
19. Le Duc D., Terry N. Phytoremediation of toxic trace elements in soil and water. // J. Ind. Microbiol. Biotechnol. — 2005. — 32. — P. 514-520.
20. Власова С. Н., Шабунина Е. И., Переслегина И. А. Активность глутатионзависимых ферментов эритроцитов при хронических заболеваниях печени у детей. // Лаб. дело. — 1990. — № 8. — С. 19-21.
21. Семчишин Г., Лущак В., Огори К. Возможные причины различий в чувствительности к кислороду двух штаммов Escherichia coli. // Биохимия. - 2005. — 70, вып. 5. — С. 514 — 522.
22. Сорочинський Б. В., Козировська Н. О. Біотехнологічні аспекти проблеми фіторемедіації об'єктів навколишнього середовища від радіонуклідних забруднень.// В сб.: Агробіотехнологія. — 1998. — вип. 2. — С. 123-130.
23. Schutzendubel A., Schwanz P., Teichmann T., Gross K., Langenfeld-Heyser R., Godbold D. L., Polle A. Cadmium-induced changes in Cadmiuminduced changes in antioxidative systems, hydrogen peroxide content, and differentiation in Scots pine roots // Plant Physiol. - 2001. - 127, N 3. - Р. 887-898.
24. Pereira G. J. G., Molina S. M. G., Leа P. J., Azevedo R. A. Activity of antioxidant enzymes in response to cadmium in Crotalaria juncea. Plant and Soil. - 2004. — 239. — P. 1123-1132.
25. Essa A. M., Creamer N. J., Brown N. L., Macaskie L. E. A new approach to the remediation of heavy metal liquid wastes via off-gases produced by Klebsiella pneumoniae M426. // Biotechnol. Bioeng. — 2006. — 95, N 4. — P. 574-583.
26. Stohs S. J., Bagchi D., Hassoun E., Bagchi M. Oxidative mechanisms in toxicity of metal ions. Free Radic. Biol. Med. — 2001. — 18. — P. 321-326.
27. Yang X. D., Dong C. J., Liu J. Y. A plant mitochondrial phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase: its precise localization and higher enzymatic activity. // Plant Mol. Biol. - 2006. — 62, N 6. - P. 951-962.
28. Freeman J. L., Garcia D., Kim D., Hopf A., Salt D. E. Constitutively elevated salicylic acid signals glutathione-mediated nickel tolerance in Thlaspi nickel hyperaccumulators. // Plant Physiol. — 2005. — 137. — P. 1082-1091.
29. Van Peer R., Niemann G. J., Schippers B. Induced resistance and phytoalexin accumulation in biological control in Fusarium wilt of carnation by Pseudomonas sp. strain WCS417r. // Phytopathology. — 1991. —81. — P. 728-734.
30. Wei G., Klopper J. W., Tuzun S. Induction of systemic resistance of cucumber to Colleotrichum orbiculare by select strains of plant growth-promoting rhizobacteria. // Phytopathology. - 1991. - 81. -P. 1508-1512.
31. Israr M., Sahi S.V., Jain J. Cadmium accumulation and antioxidative responses in the Sesbania drummondii callus. Arch. Environ. Contaminat. Toxicol. —2006. — 50. — P. 121-127.