Розробка комплексної технології з'єднання прецизійних деталей з лейкосапфіру у конструкційні вузли оптико-електронних приладів

ЗаголовокРозробка комплексної технології з'єднання прецизійних деталей з лейкосапфіру у конструкційні вузли оптико-електронних приладів
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2007
АвториВенгер, ЄФ, Локшин, ММ, Маслов, ВП, Родічев, ЮМ, Блецкан, ДІ, Пекар, ЯМ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin3.06.077
Об'єм3
Проблема6
РубрикаСвіт інновацій
Pagination77-86
МоваУкраїнська
Анотація
Однією з причин, які гальмують застосування лейкосапфіру, є відсутність комплексних технологічних рішень з'єднання деталей, що забезпечують надійність прецизійних вузлів приладів. Комплексними дослідженнями методів з'єднання доведено, що попереднє нанесення вакуумного покриття поліпшує адгезію клеїв. Запропоновано клейові та безклейові методи з'єднання прецизійних вузлів, які працюють у широкому діапазоні температур. Вперше запропоновано композитні структури типу ілюмінатора "скло-сапфір". Показано ефективність їх застосування для підвищення стійкості ілюмінаторів до впливу пилу і збільшення твердості та міцності всієї конструкції. Результати даних досліджень можуть бути поширені на прецизійні вузли оптико-електронних приладів з інших матеріалів, які працюють в екстремальних умовах
Ключові словаілюмінатор, клейові композиції, лейкосапфір, методи з'єднання, нанотехнології
Посилання

1. Ендопротез з сапфіровою головкою для лікування захворювань і пошкоджень кульшового суглоба. / Інноваційна розробка Інституту патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка АМН України та Інституту монокристалів НАН України. // Nauka innov. 2006, 2(4):32-33.
2. Fartash B., Tangerund T., Silness J., Arvidson K. Rehabilitation of mandibular edentulism by single crystal sapphire implants and overdentures: 3 — 12 years results in 86 patient. // Clinical Oral Implants Research. — 1996. — № 7. — Р. 220—229.
3. Патент України на винахід № 34362. Опуб. 15.12.2003. Бюл. № 12. Інгредієнт стоматологічних матеріалів і спосіб його одержання. / Блецкан Д. І., Трапезнікова Л.В.
4. Патент України на винахід № 46529. Опуб. 15.06.2005. Бюл. № 6. Пломбувальний матеріал. / Блецкан Д.І., Трапезнікова Л.В., Блецкан В.Т.
5. Блецкан Д. І., Блецкан О. Д., Лук'янчук О. Р., Машков А. І., Пекар Я. М., Цифра В. І. Промислове вирощування монокристалів сапфіру видозміненим методом Кіропулоса. // Вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. — 2000. — № 6. — С. 221—240.
6. Найдич Ю. В., Габ И. И., Куркова Д. И., Стецюк Т. В. Сварка давлением неметаллических материалов между собой и с металлами для применения в экстремальных условиях. / Труды международной конференции ММС_2005 "Современное материаловедение: достижения и проблемы", сентябрь, 2005, Киев, Украина. — С. 617.
7. Журавлев В. С., Коваль А. Ю., Найдич Ю. В., Карнец М. В. Влияние добавок Ti, Zr, Hf в меди на взаимодействие и смачиваемость оксида Al. / Труды Международной конференции ММС_2005 "Современное материаловедение: достижения и проблемы", сентябрь, 2005, Киев, Украина. — С. 621.
8. Добровинская Е. Р., Литвинов Л. А., Пищик В. В. Монокристаллы корунда. — К.: Наук. думка, 1994. — 256 с.
9. Маслов В. П. Наносоединение — новый тип бесклеевого соединения прецизионных деталей для работы в экстремальных условиях. / Труды 4 Международной конференции МЕЕ-2006 "Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий", сентябрь, 2006, Ялта, АР Крым, Украина. — С. 137.
10. Венгер Є. Ф., Локшин М. М., Маслов В. П. Клейова композиція "Сапфір"/ Патент України № 20427 на корисну модель, опубл. 15.01.2007, бюл. № 1, 2007.
11. Проблемы химии силикатов. — Л.: Наука, 1974. — 319 с.
12. Справочник технолога_оптика. / Под ред. С. М. Кузнецова и М. А. Окатова. — Л.: Машиностроение, 1983. — С. 414.
13. Маслюк А. Ф., Храновский В. А. Фотохимия полимеризационноспособных олигомеров. — К.: Наук. думка, 1989 — 192 с.
14. Патент України на корисну модель № 7496, бюл. № 6, 15.06.05. Пристрій вимірювання величини подвійного променезаломлювання. / Бережинський Л. Й., Венгер Е. Ф., Маслов В. П., Сердега Б. К.
15. Венгер Є. Ф., Локшин М. М., Маслов В. П., Родічев Ю. М. Заявка на патент України № 200611964 від 13.11.2006. Ілюмінатор "Сапфір". Рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель від 13 лютого 2007 року № 3721/1.
16. Калинина И. Д., Мельникова Т. А., Земскова И. А. Клеевые композиции, их свойства и применение. / Обзоры по электронной технике. Серия Материалы, вып.10 (1155), ЦНИИ "Электроника", Москва, 1985, с. 62.
17. Жужнева А. П., Маслов В. П., Олейник В. Г. Исследование взаимодействия клея К-400 с ситаллом и кварцем методом инфракрасной спектроскопии МНПВО. // Оптико-механическая промышленность. — 1981. — № 4. — С.15—16.
18. Иванов А. В. Прочность оптических материалов. — Л.: Машиностроение, 1989. — 144 с.
19. Блецкан Д. І., Блецкан О. Д., Лук'янчук О. Р., Машков А. І., Пекар Я. М. Механічна обробка кристалів сапфіра та виготовлення підкладок із них для потреб оптоелектроніки. // Вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. — 2000. —№ 7. — С. 161—172.