3(s)

Спецвипуск

 
 
Вітальне слово від Виконавчого директора УНТЦ
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):6

Каталог наукових пропозицій в галузі структурних матеріалів та нанотехнологій від дослідників, підтриманих Міністерством освіти і науки, Національною Академією Наук, Академією технологічних наук та українським науково-технологічним центром

Український науково-технологічний центр

Прикладні дослідження з нанотехнологій

Біологічно активні добавки на основі кремнезему для кріозахисних середовищ, спрямовані на підвищення життєздатності та тривалості життя розморожених гамет для медицини і тваринництва
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):9
 
Високопольова нанотехнологія обробки металевої поверхні
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):11
 
Технологія отримання оксидних нанопорошків із заданим хімічним, фазовим та гранулометричним складом кераміки і композитів на їх основі 
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):13
 
Енерго- та ресурсозберігаючі технології з наноалмазами
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):15
 
Компактні високочутливі детектори оптичного випромінювання на основі двовимірних структур макропористого кремнію
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):17
 
Нанокомпозитні тонкоплівкові сенсори
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):19
 
Антифрикційні покриття на основі фторовмісних компонентів
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):21
 
Каліксарени для композиції (дизайну) ліків 
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):23
 
Полегшене карбідокремнієве дзеркало нового типу
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):25
 
Новий комп'ютеризований ультразвуковий п'єзоелектричний наномотор PM-20RS
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):27
 
Перша в світі 3-х плечова мікророботізірована п'єзоелектрична система PRS-3
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):29
 
П'єзоелектричний нано-маніпулятор PSF-3 для клітинних технологій
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):31
 
Новий п'єзоелектричний клапан з підвищеною точністю і швидкодією для роботи в реальному масштабі часу
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):33
 
Новий комп'ютеризований ультразвуковий п'єзоелектричний наномотор PM-22RS з великим моментом для робототехнічних використань
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):35
 
Старт-стопний ультразвуковий п'єзоелектричний наномотор UPM-22 з ультрависокою роздільною здатністю для нанопозиціонуючих систем
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):37
 
Новий програмований 3-х вісьовий п'єзоелектричний наноманіпулятор для клітинний технологій з ультранизьким дрейфом
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):39
 

Дослідження по наноструктурам

 
Надпровідний наноструктурний матеріал на основі дибориду магнію для кріогенних і електричних машин
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):41
 
Електронно-променева технологія й устаткування для одержання матеріалів на основі вуглецю з аморфною, нано- і мікророзмірною структурою
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):43
 
Новий метод отримання наноструктурних монолітних металів
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):45
 

Дослідження по нанокомпозитним матеріалам

 
Функціональні люмінесцентні та магнітні наночастинки як біоаналітичні реагенти і носії лікарських засобів
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):47
 
Нанокомпозитні метал-графітові матеріали різного функціонального призначення
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):49
 
Керамічні нанокомпозити для нового покоління ріжучих інструментів і важконавантажених зносостійких компонентів
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):51
 
Алмазний полікристалічний нанокомпозит
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):53
 
Вакуумні технології полімерних, барвникових та органічно-неорганічних нанокомпозитів
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):55
 
Нанорозмірні порошки
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):57
 
Фторвмісні наноматеріали: розробка та властивості
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):59
 

Матеріали та технології

 
Високоресурсний титан технології МЕП для авіадвигунів
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):61
 
Камерний електрошлаковий переплав (КЕШП) - новий метод отримання високоякісних злитків титану і титанових сплавів
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):63
 
Алюмінотермічне відновлення оксидів із застосуванням рідкого старту
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):65
 
Kонтактно-стикова сварка трубчатих структур для перевезення та зберігання зрідженого газу
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):67
 
Технологія та обладнання для ультразвукової ударної обробки металів
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):69
 
Економічне виробництво титанових деталей методом порошкової металургії
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):71
 
Електрохемілюмінесцентний сенсор для аналізу біорідин
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):73
 
Надзвичайно велике виробництво сапфірового скла високої якості 
Мова статті: англійська
Nauka innov. 2007, 3(s):74
 
Розвиток плівкоутворюючих матеріалів
Мова статті: англійська
Nauka innov. 2007, 3(s):75
 
Водневостійкі аустенітні сталі
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):77
 

Наукові інноваційні проекти Міністерства освіти
і науки та Національної академії наук України

 
Формування нанокомпозитних систем методом рідинно-твердофазних реакцій
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):79
 
Розробка фізико-технологічних основ формування і ефективного застосування нанокомпозиційних градієнтних покриттів триботехнічного призначення
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):81
 
Дослідження та розробка високоефективних термоелектричних матеріалів для перетворювачів енергії та інформації
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):83
 
Метод дослідження фазових діаграм бінарних сплавів
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):85
 
Розробка нових нанодисперсних оксидних матеріалів для новітніх джерел живлення
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):87
 
Нові направлення в розробці наноструктурових покриттів
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):89
 
Фазові перетворення в сталях перитектичного типу 
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):91
 
Газар – новітній метало-пористий матеріал, який придатний для безлічі застосувань
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):93
 
Дифузійні контрольовані твердофазні реакції – нові підходи (монографія)
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):95
 
Нестаціонарний п'єзофоторезистивний ефект і оцінка його використання у електрониці 
Мова статті: українська
Nauka innov. 2007, 3(s):97
 
Структура і деякі властивості нанорозмірних і наноструктурованих об'єктів
Мова статті: російська
Nauka innov. 2007, 3(s):99
 

Наукові інноваційні проекти
Академії технологічних наук України

 
Новітні технології нанесення іонно-плазмових і плазмохімічних покриттів
Мова статті: англійська
Nauka innov. 2007, 3(s):100
 
Індикаторні структури для магнітнооптичної візуалізації магнітних неоднорідностей
Мова статті: англійська
Nauka innov. 2007, 3(s):101
 
Тонкооплівкові терморезисторні НТС матеріали
Мова статті: англійська
Nauka innov. 2007, 3(s):102
 
Радіоабсорбційний комплект "ЦЕПОР" 
Мова статті: англійська
Nauka innov. 2007, 3(s):103
 
Деформований високоміцний чавун
Мова статті: англійська
Nauka innov. 2007, 3(s):104
 
Матеріали серії П-МТ і П-НТ для радіо поглиначів та звуко- і теплоізоляторів
Мова статті: англійська
Nauka innov. 2007, 3(s):105
 
Отримання високоміцного чавуну із застосуванням серцевинного дроту
Мова статті: англійська
Nauka innov. 2007, 3(s):106
 
Матеріали для електричних контактів і електродів із вмістом благородних металів
Мова статті: англійська
Nauka innov. 2007, 3(s):107
 
Виготовлення високоякісних монокристалічних резонаторів ЦРГ-1 для інклінометрії нафтових і газових свердловин та довгострокових супутникових місій
Мова статті: англійська
Nauka innov. 2007, 3(s):108
 
Інструмент для лікування сліпоти, викликаної віковою дегенерацією макули
Мова статті: англійська
Nauka innov. 2007, 3(s):109