Інноваційні технології сортопрокатного виробництва

ЗаголовокІнноваційні технології сортопрокатного виробництва
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2008
АвториЖучков, СМ, Лохматов, ОП
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin4.01.049
Об'єм4
Проблема1
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination49-60
МоваРосійська
Анотація
Наведено приклади рішення різних технічних задач виробництва, засновані на використанні резерву утягуючих сил тертя в осередках деформації робочих клітей прокатних станів. Показано, що за рахунок використання непривідних деформуючих пристроїв в лініях сортопрокатних станів можна вирішувати актуальні задачі виробництва. Розроблено інноваційні технології, спрямовані на підвищення продуктивності діючих сортових та дротових прокатних станів, розширення їхнього сортаменту та переводу на вихідну заготовку більшого перерізу, зниження енерговитрат на нагрівання заготовок і прокатку без суттєвих витрат на технічне переозброєння. Показано, що при будівництві нових станів використання технологічних схем з підвищеною витяжною здатністю сприяє скороченню габаритів прокатного стану і маси обладнання, що відбувається як за рахунок зменшення кількості робочих клітей, так і за рахунок зниження їхньої маси та маси обладнання ліній їхнього приводу, а також виробничої площі для розміщення основного обладнання. Це дає можливість суттєво знизити об'єми капіталовкладень при створені нових виробничих потужностей.
Ключові словаарматурні профілі, багаторівчакова прокатка, балкові профілі, непривідні кліті, прокатка–розділяння, резерв сил тертя
Посилання
1. Перспективы развития процессов непрерывной прокатки сортовой стали, основанных на использовании резерва втягивающих сил трения в очагах деформации рабочих клетей. С.М. Жучков, А.П. Лохматов, Л.В. Кулаков, Э.В. Сивак // Труды второго конгресса прокатчиков. Череповец, 27–30. 1997 г.– М.: АО "Черметинформация". — 1998. — С. 251–260.
2. Жучков С.М. Использование резерва втягивающих сил трения в процессе непрерывной сортовой прокатки // Литье и металлургия. — 2002. — № 4. —С. 166–174.
3. Научные и технологические основы использования резерва втягивающих сил трения при непрерывной сортовой прокатке. А.П. Лохматов, С.М. Жучков, Л.В. Кулаков, Э.В. Сивак // Теория и практика металлургии. — 1977. — № 3. — С. 17–20.
4. Ioneoka H. New slit-rolling technology for sleel bare // Seaisi quarterly/ — 1985. — v.14. — № 4. — Р. 50–61, 66, 67.
5. Технология прокатки арматурной стали с продольным разделением раската в потоке непрерывного мелкосортного стана. С.М. Жучков, Л.В. Кулаков, Э.В. Сивак и др. / Черная металлургия. Наука. Производство. Тематический сборник научных трудов под редакцией проф. И.Г. Узлова // М.: Металлургия, 1989. — С. 191–197.
6. Производство мелкого сорта и катанки с использованием многоручьевой прокатки–разделения. Г.М. Шульгин, В.П. Морозов, В.Ф. Губайдулин и др. Обзор по схеме Информсталь // М.: Черметинформация. —1987. — Вып. 25 (301). — 25 с.
7. Освоение технологии прокатки–разделения арматурной стали на непрерывном мелкосортно–проволочном стане 320/150. А.П. Лохматов, С.М. Жучков, Л.В. Кулаков и др. // Черная металлургия: Бюл. Ин-та Черметинформация. — 1989. — № 1. — С. 66–68.
8. Применение нетрадиционных технологических решений при прокатке на сортовых станах заготовок увеличенного сечения. С.М. Жучков, Э.В. Сивак, И.И. Букреев и др. // Сталь. — 2001. — № 1. —С. 39–42.
9. Теряев В.А., Жучков С.М., Лохматов А.П. Производство балочных профилей с использованием неприводных универсальных клетей // Сталь. — 1989. —№ 11. — С. 55–58.
10. Лохматов А.П., Жучков С.М., Кулаков Л.В. Технология непрерывной прокатки сортовой стали с использованием неприводных рабочих клетей // Металл и литье Украины. — 1994. — № 9, 10. —С. 16–19.
11. Концепция развития технологии и оборудования непрерывных сортовых прокатных станов при использовании неприводных рабочих клетей. Лохматов А.П., Жучков С.М., Кулаков Л.В. // Сталь. —1995. — № 5. — С. 51–53.
12. А.с. 966976 (СССР). Способ непрерывной прокатки двутавровых профилей. Кугушин А.А., Беспалов В.Н., Лабецкий Ю.О. и др. // Б.И. — 1984. — № 7.
13. А.с. 1284617 (СССР). Способ прокатки балочных профилей на непрерывных сортовых станах. В.А. Теряев, С.М. Жучков, А.П. Лохматов и др. // Б.И. 1986. — № 3.
14. Непрерывная прокатка сортовой стали с использованием неприводных рабочих клетей. А.П. Лохматов, С.М. Жучков, Л.В. Кулаков и др. // К.: Наук. думка, 1998. — 242 с.
15. Целесообразность применения неприводных деформирующих устройств в условиях мелкосортных станов комбината "Криворожсталь". Жучков С.М., Любимов И.М., Кулаков Л.В. и др. // Теория и практика металлургии. — 2001. — № 2 (22). — С. 51–55.
16. Нетрадиционный путь перевода сортовых и проволочных станов на использование заготовок увеличенного сечения. С.М. Жучков, Л.Ф. Литвинов, А.Ю. Оробцев и др. // Труды четвертого конгресса прокатчиков, Магнитогорск, 16–19 октября 2001 г. —М.: Черметинформация. — 2002. — С. 263–268.