Україна без нафти: стан і перспективи розвитку виробництва та застосування екологічно чистого біодизельного палива

ЗаголовокУкраїна без нафти: стан і перспективи розвитку виробництва та застосування екологічно чистого біодизельного палива
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2008
АвториСеменов, ВГ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin4.01.081
Об'єм4
Проблема1
РубрикаСвіт інновацій
Pagination81-86
МоваУкраїнська
Анотація
Як відомо, приблизно 80 % механічної енергії, яку використовує людство у своїй діяльності, виробляється двигунами внутрішнього згоряння, для котрих основними є рідкі палива нафтового походження. У зв'язку з обмеженими ресурсами нафти та газу в Україні великої актуальності набувають наукові дослідження та практичні дії, направленні на пошук, розробку і застосування альтернативних палив з відновлювальних джерел. В статті розглянуто увесь ланцюг виробництва біодизельного палива з ріпакової олії, наведений аналіз фізико-хімічних показників цього палива і їх вплив на експлуатаційні характеристики роботи дизельних двигунів.
Ключові словабіодизельне паливо, дизельне паливо, олія, показники, ріпак, установка
Посилання
1. Кобец Н. Перспективы производства и переработки семян рапса в Украине. Сборник докладов IV Международной конференции "Масложировая промышленность — 2005", 15–6 ноября 2005 г., г. Киев. —С. 46–52.
2. Ковальський В., Голодніков О., Григорак М. та ін. — Про підвищення рівня еколого-енергетичної безпеки України // Экономика Украины. — 2000. — № 10. — С. 34–41.
3. Винтоняк В. Українська рапсодія // Агроперспектива. — 2000. — № 1. — с. 10–14.
4. Graboski M.S., and Mc Cormik R.L. Combustion of fat and vegetable oil derived fuels in diesel engine. Prog. Energi Combust. Ski. Vol. 24. pp. 125–164, 1998.
5. Фукс И.Г., Евдокимов А.Ю., Джамалов А.А. Экологические аспекты использования топлив и смазочных материалов растительного и животного происхождения // Химия и технология топлив и масел. —1992. № 6. — С. 36–40.
6. Инструкция по получению биодизеля. — Фирма Симбрия CКЕТ, Германия / Масложировая промышленность. — Научно-технический производственный журнал. — М.: Пищевая промышленность, № 5, 2005. — С. 17–18.
7. Біопалива (технології, машини і обладнання) / В.О. Дубровін, М.О. Корчемний, І.П. Масло, О. Шептицький, А. Рожковський, З. Пасторек, А. Гжибек, П. Євич, Т. Амон, В.В. Криворучко — К.: ЦТІ "Енергетика і електрофікація", 2004. — 256 с.
8. Семенов В.Г., Марченко А.П., Семенова Д.У., Ліньков О.Ю. Дослідження фізико-хімічних показників альтернативного біопалива на основі ріпакової олії. — Машинобудування: Вісник Харківського державного політехнічного університету. Збірка наук. праць. Випуск 101. — Харків: ХДПУ, 2000. —С. 159–163.
9. Семенов В.Г. Анализ показателей работы дизелей на нефтяных и альтернативных топливах растительного происхождения. — Вісник Національного технічного університету "ХПІ": Збірка наукових праць. —Харків: НТУ "ХПІ". — 2002. № 3. — С. 177–197.
10. Семенов В.Г. Гармонізація національного стандарту на біодизельне паливо до європейського та американського стандартів. — Матеріали І Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми хіммотології". 15–19 травня 2006 р. — К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006. — С. 119–121.
11. Девянин С.Н., Марков В.А., Семенов В.Г. Растительные масла и топлива на их основе для дизельных двигателей. — Харьков: Новое слово, 2007. — 452 с.