Методика експериментального обґрунтування технологічних параметрів апаратів із застосуванням фонтануючого шару

ЗаголовокМетодика експериментального обґрунтування технологічних параметрів апаратів із застосуванням фонтануючого шару
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2008
АвториТимошенко, ВІ, Книшенко, ЮВ, Ляшенко, ЮГ, Дешко, ГЄ, Осадчий, ОВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin4.02.021
Об'єм4
Проблема2
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination21-32
МоваРосійська
Анотація
Запропонована методика обґрунтування конструктивних і режимних параметрів технологічних апаратів з фонтануючим шаром сипучих матеріалів на основі експериментального моделювання газодинамічних процесів на маломасштабній і повномасштабній установках. На основі результатів експериментів на установках різного масштабу сформульовані вимоги до конструкції робочої частини технологічного апарату, рівня початкового заповнення вихідним продуктом і режиму подачі газової суміші для забезпечення ефективного протікання технологічного процесу з фонтануючим шаром. Отримано залежності для визначення пускового тиску, тисків і швидкостей, що відповідають початку й кінцю стійкого фонтанування для різних сипучих матеріалів на маломасштабній та повномасштабній установках. Отримані результати корелюють із відомими літературними даними й можуть бути використані при розробці технологічних апаратів, що працюють у режимі фонтануючого шару.
Ключові словаекспериментальна установка, масштабний ефект, моделювання, сипучий матеріал, технологічний апарат, фонтануючий шар
Посилання
1. Матур К., Эпстайн Н. Фонтанирующий слой. — Л.: Химия, 1978. — 288 с.
2. Романков П. Г., Рашковская Н. Б. Сушка во взвешенном состоянии. — Л.: Химия, 1979. — 272 с.
3. Сударушкин Ю.К., Павлюк В.В., Махов А.Н. Конвективно-лучевая сушка композиционного материала на основе полиамида в фонтанирующем слое // Журнал прикладной химии, 2005. — Т. 78, вып. 12. — С. 2008—2010.
4. Василишин М.С., Братилов Б.И., Петров Е.А. и др. Установка с фонтанирующим слоем инертной насадки для сушки водносуспензии ультрадисперсного алмаза // Химическая промышленность, 2003, Т. 80, № 4. —С. 48—51.
5. Теплицкий Ю.С., Ковенский В.И. Дисперсные системы со взвешенными частицами: проблема масштабирования и критерии гидродинамического подобия // Инженерно-физический журнал, 1999, Т. 72, № 2. —С. 312—316.
6. Попов С.И. Экспериментальные исследования процесса сушки кормосмеси // Вестник Донского государственного технического университета, 2005, Т. 5, 31(23). — С. 92—100.
7. Рабинович М.И. Тепловые процессы в фонтанирующем слое. — К.: Наук. думка, 1977. — 170 с.
8. Лыков Н.В. Сушка в химической промышленности. —М.: Химия, 1970. — 432 с.
9. Идельчик И.Е. Аэрогидродинамика технологических аппаратов. — М.: Машиностроение, 1983. — 351 с.
10. Бабуха Г.Л., Рабинович М.И. Механика и теплообмен потоков полидисперсной газовзвеси. — К.: Наук. думка, 1969. — 211 с.
11. Горбис З.Р. Теплообмен и гидромеханика дисперсных сквозных потоков. — М.: Энергия, 1970. — 424 с.