Обмежувальні умови в договорах про трансфер технологій

ЗаголовокОбмежувальні умови в договорах про трансфер технологій
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2008
АвториПадучак, БМ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin4.04.095
Об'єм4
Проблема4
РубрикаСвіт інновацій
Pagination95-101
МоваУкраїнська
Анотація
Проаналізовано нормативне закріплення обмежувальних умов у договорах про трансфер технологій у законодавстві України та в нормах права Європейського Союзу. Запропоновано у новій редакції Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" затвердити обмежувальні умови в договорах у цій сфері.
Ключові словаобмежувальні умови, права інтелектуальної власності, право конкуренції, трансфер технологій
Посилання
1. Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" від 14.09.2006 р.№ 143-V // Відомості Верховної Ради. — 2006. —№ 45. — Ст. 434.
2. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. За редакцією Ю.М. Капіци. — К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. — 1104 с.
3. Consolidated Version of the Treaty Establishing The European Community // Official Journal C 325. — 24/12/2002. — P. 0033—0184.
4. Council Regulation No 19/65/EEC of 2 March 1965 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices // Official Journal P 36. — 06/03/1965. — P. 533.
5. Commission Regulation (EC) N 240/96 of 31 January 1996 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements // Official Journal L 031. — 09/02/1996. —P. 0002—0013.
6. Commission Regulation (EC) N 772/2004 of 7 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements //Official Journal L 123. — 07/04/2004. — P. 0011—0017.
7. Закон України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001 р. № 2210-ІІІ // Відомості Верховної Ради. — 2001. —№ 12. — Ст. 64.
8. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV//Відомості Верховної Ради. — 2003. — №№ 40—44.— Ст. 356.
9. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. /За загальною редакцією Я.М. Шевченко. — К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре",2004. — Ч. 1. — 692 с.
10. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. № 2121-III //Відомості Верховної Ради. — 2001. —№ 5—6. — Ст. 30.
11. Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" 22.02.2000р. № 1490-III // Відомості Верховної Ради. — 2000. — № 20. — Ст.148.
12. Закон України "Про іпотеку" від 05.06.2003р. № 898IV //Відомості Верховної Ради. — 2003. — № 38. — Ст. 313.