Розробка ієрархічного оперативно-керуючого комплексу та впровадження його в енергооб'єднанні України

ЗаголовокРозробка ієрархічного оперативно-керуючого комплексу та впровадження його в енергооб'єднанні України
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2008
АвториКириленко, ОВ, Прихно, ВЛ, Черненко, ПО
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin4.06.012
Об'єм4
Проблема6
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination12-25
МоваРосійська
Анотація
Наведено опис дворівневого програмного оперативно-керуючого комплексу, який дає змогу підвищити економічність та надійність функціонування енергооб'єднання України та енергосистем, що входять до його складу.
Ключові словадворівневий програмний комплекс, енергооб'єднання, оперативне керування
Посилання
1. Гамм А.З. Статистические методы оценивания состояния электроэнергетических систем. — М.: Наука, 1976. — 220 c.
2. Прихно В.Л., Черненко П.А. Оценка состояния электроэнергетической системы с применением метода условной оптимизации // 27 Intern. Wiss. Koll. TH Ilmenau, 1982, Vol. "Automatisierung energetischer prozesse" — S. 133-136.
3. Прихно В.Л., Черненко П.А. Оперативный расчет стационарного режима энергообъединения при недостатке телеизмерений // Электричество. — 1985. — №12. — C. 12-15.
4. Прихно В.Л., Черненко П.А. Оперативная оптимизация режимов высоковольтных электрических сетей по данным телеметрии // Сборник докладов ЭЛЕНЕРГО'83, том II. Варна, 1983. — С. 30-35.
5. Прихно В.Л. Программный комплекс КОСМОС оперативных расчетов режимов энергосистем на основе телеметрической информации // Пр. Ін-ту електродинаміки НАНУ. Енергоефективність: Зб. наук. праць. — Київ: ІЕД НАН України, 2000. — С. 118-127.
6. Циганов І.В., Гаращук В.І., Олефір Д.О. Впровадження системи контролю та моніторингу SCADA в диспетчерському управлінні ОЕС України // Новини енергетики, 2002. — №8. — С. 38-39.
7. Кириленко А.В., Блинов И.В., Парус Е.В., Рункович В.В. Использование инструментальных средств SCADA систем для построения АСУ ТП электроэнергетических объектов // Праці ІЕД НАНУ, 2006. — № 3. — С. 3-10.
8. Авраменко В.М., Прихно В.Л., Черненко П.О. Програмні засоби для автоматизації оперативного диспетчерського керування енергосистем // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 2005. — №3. — С. 21-26.
9. Прихно В.Л. Иерархические принципы формирования моделей установившихся режимов на основе телеметрической информации // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехніки», Ч. 1. — Київ, 2006. — С. 22-27.
10. Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. — М.: Мир, 1985. — 509 c.