Електрофізичні технології стосовно до теплових енергоустановок

ЗаголовокЕлектрофізичні технології стосовно до теплових енергоустановок
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2008
АвториТарелін, АО, Скляров, ВП, Сурду, МВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin4.06.026
Об'єм4
Проблема6
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination26-30
МоваРосійська
Анотація
Розглянуто термодинамічні процеси у частині низького тиску парових турбін. Показано, що використання електрофізичних технологій дозволяє збільшити ефективність турбоустановки на 0,4-0,7 % за рахунок зменшення втрат енергії, викликаних електризацією вологої пари та переохолодженням пари у зоні фазового переходу. Наведено опис магнітно-вихрового гідрогазодинамічного активатора, застосування якого дає змогу запобігти відкладенню накипу на поверхнях теплообмінних апаратів.
Ключові словавидалення накипу, електризація пари, зародок конденсації, ККД станції, магнітна обробка, парова турбіна, переохолодження, ТЕС
Посилання
1. Электрофизические явления в паровых турбинах / А.А. Тарелин, В.П. Скляров, О. Верес, Н.В. Сурду // Пром. теплотехника – 1999. – № 4–5. – С. 98-102.
2. Тарелин А.А. Особенности измерения объемной плотности зарядов во влажном паровом потоке турбины / А.А. Тарелин, В.П. Скляров, В.П. Крыженко // Проблемы машиностроения. – 2000. – Т. 3, №1-2. – С. 11-16.
3. Определение объемной плотности зарядов в потоке конденсирующегося пара при различных водно-химических режимах / В.Н. Семенов, А.Н. Троицкий, А.А. Тарелин, В.П. Скляров, Б.Р. Дули // Проблемы машиностроения. – 2001. – Т. 3, № 3-4. – С. 12-22.
4. Скляров В.П. Вплив eлектризації вологої пари на процеси конденсації в теплоенергетичних установках: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.14.06/ Інститут проблем машинобудування НАН України. – Харків, 2001. – 18 с.
5. Тарелин А.А. Влияние объемного заряда на величину переохлаждения парового потока за последней ступенью турбины / А.А. Тарелин, В.П. Скляров, В.П. Орловский // Пробл. машиностроения. – 2004. – 7, №1. – С. 4-11.
6. Скляров В.П. Измерение температуры влажного парового потока в паровых турбинах// Пробл. машиностроения. – 2005. – 8, № 3. – С. 8–16.
7. Gyarmathy G. Grundlagen einer Theorie der Nassdampfturbine. – Zurich, 1962. – 264 p.
8. Исследование характеристик влажнопарового потока в проточных частях турбин / А.А. Добкес, Т.М. Зильбер, Ю.Я. Качуринер, Л.А. Фельдберг // Теплоэнергетика. – 1992. – № 1. – С. 56-60.
9. Пат. 74193 Украины, МКИ6 F01D5/28. Способ увеличения КПД паровых турбин / В.П. Скляров, А.А. Тарелин (Украина). – № 20030103319; Заявлено 14.012.03; Пол. реш. 20.07.2005. Опубл. 15.11.05, Бюл.№11.
10. Patent 7,252,475 В2 US, Int.Cl. F01D25/32. Electrostatic method and device to increase power output and decrease erosion in steam turbines / A.O. Tarelin (UA), V.P. Skliarov (UA), O. Weres (US). — №11 / 034,907; Filed: Jan. 12,2005; Pub. Date: Aug. 7, 2007. Р. 10.
11. Тарелин А.А. Разработка мероприятий по повышению эффективности части низкого давления турбины К-300-240 при работе в условиях энергорынка / А.А. Тарелин, В.П. Скляров // Nauka innov. 2007, 3(3):30-35.
https://doi.org/10.15407/scin3.03.030
12. Тарелин А.А. Влияние температуры промперегрева на мощность турбоагрегата Т250/300-240 // А.А. Тарелин, В.П. Скляров, Г.К. Вороновский, Т.И. Шведова, А.В. Медведовский, А.Ю. Козлоков // Пробл. машиностроения. – 2007. – Т. 10, № 2. – С. 5-8.
13. Результаты испытаний нейтрализатора объемного заряда за последней ступенью паровой турбины / А.А. Тарелин, В.П. Скляров, Г.К. Вороновский, А.Ю. Козлоков // Пробл. машиностроения. – 2006. – Т. 9, № 1. – С. 19-24.
14. Патент №7082 України, МКИ С02F1/48. Пристрій для магнітної обробки рідини / Є.Ф. Лук’янов, М.В. Сурду, М.М. Шошин, В.С. Прохорчук, А.В. Нечаєв, О.Є. Хінєвіч (Україна). – № 20040706074;Заявл. 21.07.2004; Опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6,2005 р. – 5 с.
15. Классен В.И. Омагничевание водных систем. – М.: Химия, 1978. – 296 с.
16. Экологически чистая технология обработки воды / Н.В. Сурду, А.В. Нечаев, А.Е. Хиневич и др. // "Бизнес-мост": Междунар. информ.-техн. журнал. — Харьков. — 2004. — №6-7. — С. 70-73.