Створення елементів екомережі на техногенно порушених гірничими роботами територіях Кривбасу

ЗаголовокСтворення елементів екомережі на техногенно порушених гірничими роботами територіях Кривбасу
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2008
АвториШапар, АГ, Скрипник, ОО, Копач, ПІ, Сметана, СМ, Романенко, ВН
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin4.06.078
Об'єм4
Проблема6
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination78-86
МоваУкраїнська
Анотація
Запропонована екологічна класифікація техногенних ландшафтів порушених земель гірничодобувних підприємств. На її основі розроблені типові рішення для проектування, відновлення екологічних систем та формування екологічних коридорів.
Ключові словавідновлення екосистем, екокоридор, екомережа, класифікація техногенних ландшафтів
Посилання
1. Шапар А.Г., Скрипник О.О., Сметана С.М. Проблеми збереження біорізноманіття техногенних регіонів // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки, № 11 (Ч. ІІ) За матеріалами І міжнародної науково-практичної конференції "Швацький національний природний парк: регіональні аспекти, шляхи та напрями розвитку". — Луцьк, 2007. — С. 319-325.
2. Шапарь А.Г., Скрипник О.А. Ландшафтно-гидрографические подходы к созданию экологической сети // "Екологія довкілля та безпека життєдіяльності". — Дніпропетровськ: Моноліт. — 2002. — № 5-6. — С. 67-71.
3. Шапарь А.Г., Скрипник О.А., Палеха В.Н., Романенко В.Н. Активизация самовосстановления биогеоценозов деградированных земель Ингулецкого ГОКа // Труди Міжнар. конф. "Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів". — Дніпропетровськ, 2005. — С. 147-148.
4. Шапарь А.Г., Скрипник О.А. Экологическая сеть — территориальная система решения экологических проблем ноосферы // Зб. наук. праць ІППЕ НАН України "Екологія і природокористування." Вип. 7 —Дніпропетровськ: "Моноліт". — 2004. — С. 41-51.
5. Shapar A.G., Skripnik O.A., Romanenko V.N., Smetana S.M. Ecocorridors within industrial regions of Ukraine — waste utilization, recreation and environmental education // Okologishe und Technologische аspekte der Lebensversogung EURO-ECO-2007. Das Internationale Symposium Program abstracts. — 4-5 December 2007. — Hannover, 2007 — P. 49-51.
6. Шапар А.Г., Півень В.О., Скрипник О.О., Романенко В.Н., Сметана С.М. Примноження рекреаційно-туристичного потенціалу шляхом створення ландшафтних заказників на девастованих територіях Кривбасу // Зб. наук. праць ІППЕ НАН України "Екологія та природокористування". Вип. 10. — Дніпропетровськ, 2007. — С. 71-82.
7. Шапарь А.Г., Пивень В.А., Скрипник О.А., Романенко В.Н., Сметана С.М., Шпирок Д.М. Перспективы развития экологической сети техногенных территорий // Зб. наук. пр. ІППЕ НАН України "Екологія та природокористування". Вип. 9. — Дніпропетровськ, 2006. — С. 134-144.
8. Шапар А.Г., Скрипник О.А. Методичні вказівки щодо формування екологічної мережі техногенно навантажених регіонів // Зб. методичних рекомендацій щодо впровадження еколого-орієнтованих технологій. — Дніпропетровськ: Моноліт, 2005. — С. 220-237.
9. Шапар А.Г., Скрипник О.О., Копач П.І. та ін. Науково-методичні рекомендації щодо поліпшення екологічного стану земель, порушених гірничими роботами (створення техногенних ландшафтних заказників, екологічних коридорів, відновлення екосистем) / За ред. А.Г. Шапара — Дніпропетровськ: Моноліт, 2007. — 270 с.
10. Шапарь А.Г., Романенко В.Н., Скрипник О.А. Концепция развития землепользования заказника "Визирка" // Труди Міжнар. конф. "Раціональне землекористування рекультивованих та еродованих земель". — Дніпропетровськ, 2006. — С. 113-117.
11. Булахов В.Л., Романенко В.Н., Шпак М.В., Лебединець М.М., Пiвень В.Д., Постоловский В.В. Природне формування фiзико-хiмiчних особливостей i бiологiчного режиму на техногенних ландшафтах гiрничо-рудних розробок та шляхи їx прискорення // Зб. наук. пр. IППЕ НАН України "Екологія i природокористування". Вип. 3. — Дніпропетровськ, 2001. — С. 106-114.
12. Тарасов В.В., Романенко В.Н. Биолого-экологический анализ флоры растительного покрова заказника местного значения "Визирка" на нарушенных горными работами землях ОАО Ингулецький ГОК // Зб. наук. пр. IППЕ НАН України "Екологiя i природокористування". Вип. 8. — Днiпропетровськ, 2005. — С. 227-237.
13. Перельман А.И. Геохимия ландшафта. — М.: Высшая школа, 1966. — 392 с.
14. Томаков П.И., Наумов И.К. Технология, механизация и организация открытых горных работ. — М.: Недра, 1978. — 293 с.