Національне науково-технологічне агентство наноматеріалів — запорука успішного розвитку майбутньої техносфери України

ЗаголовокНаціональне науково-технологічне агентство наноматеріалів — запорука успішного розвитку майбутньої техносфери України
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2009
АвториШірінян, АС
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin5.02.032
Об'єм5
Проблема2
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination32-37
МоваУкраїнська
Анотація
Пропонується створення сучасного національного науково-технологічного агентства наноматеріалів (ННТАН), яке стане сполучною ланкою між суб'єктами наукомісткого ринку — наукомісткими державними і приватними компаніями, концернами, групами, провідними науковими центрами — та створить нанотехнологічну сітку країни.
Ключові словананотехнологічна сітка країни, національне науково-технологічне агентство наноматеріалів, структура підрозділів агентства
Посилання
1. Шулаев В.М. О природе неорганических наноматериалов // Металлообработка. — № 6. — 2007. — С. 2-5.
2. Морохов И.Д., Петинов В.И., Трусов Л.И., Петрунин В.Ф. Структура и свойства малых металлических частиц // УФН. — 1981. — Т. 133, вып. 4. — С. 653-689.
3. Петров Ю.И. Физика малых частиц. — М.: Наука, 1982. — 360 с.
4. Нагаев Э. Л. Малые металлические частицы // УФН. — 1992. — vol. 162, № 9. — С. 50-120.
5. Shirinyan A., Gusak A., Wautelet M. Phase diagram versus diagram of solubility: What is the difference for nanosystems? // Acta Materialia. — 2005. — V. 53. — P. 5025-5032. — http://www.actamat-journals.com
6. Shirinyan A., Gusak A. Phase diagrams of decomposing nanoalloys. // Phil. Mag. A. — 84, № 6. — 2004. — С. 579-593. — http://www.tandf.co.uk/journals
7. Непийко С.А. Физические свойства малых металлических частиц. — Киев: Наук. думка, 1985. — 248 с.
8. Mei Q.S., Lu K. Melting and superheating of crystalline solids: from bulk to nanocrystals // Progress in Materials Science. — 2007. — V. 52. — P. 1175-1262. — http:// www.elsevier.com/locate/pmatsci
9. Ширинян А.С. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. — Черкаси. — 2001. — 191 с.
10. Поручник А. Інноваційний потенціал України та його реалізація в міжнародному науково-технічному співробітництві // Міжнародна економічна політика. — 2004. — № 1. — С. 11-15.
11. Про інноваційну діяльність. Закон України // Голос України. — 2002. — № 144. — С. 10-15.
12. DIRECTIVE 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council // Official Journal of European Union. — http://www.raditek.com/Press%20Releases
13. Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-учасников Содружества Независимых Государств // Инновации. — 2002. — № 1. — С. 6-7.
14. Горынин И.В. Исследования и разработки ФГУП ЦНИИ КМ "Прометей" в области конструкционных наноматериалов // Российские нанотехнологии. — 2007. — Т. 2, № 3-4. — С. 37-57.
15. Прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України (попередній варіант) / Під редакцією акад. НАН України А.П. Шпака та акад. АПН України А.М. Гурія. Упорядники Маліцький Б.А. та Попович О.С. — Зб-к матеріалів. — К.: Фенікс, 2006. — 160 с. — www.nasu.gov.ua