Азогран — гранульований бактеріальний препарат нового покоління для рослинництва

ЗаголовокАзогран — гранульований бактеріальний препарат нового покоління для рослинництва
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2009
АвториКурдиш, ІК
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin5.02.050
Об'єм5
Проблема2
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination50-52
МоваУкраїнська
Анотація
Розроблено гранульований бактеріальний препарат комплексної дії на рослини, що включає селекціоновані штами азотфіксувальних бактерій Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 та фосфатмобілізівних бактерій Bacillus subtilis ІМВ В-7023. Препарат значно покращує ріст і розвиток рослин та підвищує їх врожайність. На основі ліцензійної угоди з ІМВ НАН України бактеріальний препарат комплексної дії під торговою маркою АЗОГРАН випускає наукововиробнича фірма "РОВІАЛ".
Посилання
1. Курдиш И.К. Гранулированные микробные препараты для растениеводства: наука и практика. — К.: РІВЦ, 2001. — 141 с.
2. Курдиш И.К., Рой А.А., Бега З.Т., Чернов Л.С. Научные основы создания гранулированных микробных препаратов комплексного действия // Биологическая защита растений — основа стабилизации агроэкосистем — Краснодар, 2004. — Вып. 3. — С. 79-81.
3. Курдиш І.К., Рой А.О., Булавенко Л.В. та ін. Фосфатмобілізуючі бактерії як компоненти гранульованих мікробних препаратів комплексної дії // Сільськогосподарська мікробіологія. — 2005. — Вып. 1-2. — С. 68-76.
4. Курдиш И.К., Рой А.А., Чуйко Н.В. и др. Взаимодействие бактерий-компонентов препарата комплексного действия с некоторыми видами растений // Фундаментальные и прикладные аспекты исследования симбиотических систем. Матер. Всероссийской конф. с междунар. участием. 25-27 сентября 2007 г. Саратов. — 2007. — С. 11.
5. Курдиш І.К., Рой А.О., Чуйко Н.В. та ін. Застосування гранульованого бактеріального препарату комплексної дії у рослинництві // Агроекол. журн. — 2008. Спец. випуск. — С. 136-138.
6. Мікробні препарати в землеробстві // Теорія і практика. Під ред. В.В. Волкогона. — К.: Аграрна наука, 2006. — 311 с.
7. Деклараційний патент України № 54923А. Штамм Bacillus subtilis для одержання бактеріального препарату для рослинництва / Курдиш І.К., Рой А.О. Опубл. 17.03.2003. Бюл. № 3.
8. Деклараційний патент України №57269А Спосіб одержання гранульованих бактеріальних препаратів / Курдиш І.К., Рой А.О., Бега З.Т. Опубл. 16.06.2003. Бюл.№6.
9. Патент України № 72856. Штамм бактерій Azotobacter vinelandii для одержання бактеріального добрива для рослинництва / Курдиш І.К., Бега З.Т. Опубл. 15.08.2006. Бюл. № 8.