Технологія отримання препарату регулятора росту рослин з відходів харчової промисловості

ЗаголовокТехнологія отримання препарату регулятора росту рослин з відходів харчової промисловості
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2009
АвториАнтонюк, ВП, Драговоз, ІВ, Маковейчук, ТІ, Богданович, АВ, Яворська, ВК
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin5.03.025
Об'єм5
Проблема3
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination25-39
МоваУкраїнська
Анотація
Розроблено технологію отримання препарату регулятора росту рослин. Для створення препарату як сировину використали біомасу рослин, мікроводоростей та мікроорганізмів. Наведено схеми його виробництва. Встановлено, що температурний режим висушування препарату суттєво впливає на вміст та якісний склад фітогормонів у препараті, що свідчить про можливість регуляції його компонентного складу і створення препаратів з певною кількістю фітогормонів цитокінінової або індольної природи. Продемонстровано фізіологічні ефекти препарату на різних сільськогосподарських культурах. Теоретично обґрунтована можливість використання препарату як елемента технології при вирощуванні основних сільськогосподарських культур.
Ключові словаосновні сільськогосподарські культури, продукційний процес, регулятори росту рослин, технологія, фітогормони
Посилання
1. Холодний М.Г. Вибрані праці. — К.: Наук. думка, 1970. — 450 с.
2. Шевелуха В.С. Новый этап в развитии теории и практики фитогормональной регуляции растений. Регуляторы роста и развития растений в биотехнологиях // Тезисы докладов. — М.: Изд. МСХА, 2001. — С. 3-6.
3. Пономаренко С.П. Черемха В.М., Анішин Л.А. та ін. Біостимулятори росту рослин нового покоління в технологіях вирощування сільськогосподарських культур. — К.: ВВП "Компас", 1997. — 63 с. 4. Алекперов У.К. Антимутагенез. — М.: Наука, 1984. — 104 с.
5. Бариляк И.Р., Исаева А.В. Антимутагенные и генопротекторные свойства препаратов растительного происхождения // Цитология и генетика. — 1994. — 28, № 3. — С. 3-17.
6. Лазаренко Л.М., Безруков В.Ф., Храпунов С.Н. Влияние рибофлавина на уровень хромосомных аберраций у лука батуна // Цитология и генетика. — 1997. — 31, № 1. — С. 3-6.
7. Fujioka S., Li I., Sakurai A. Brassinosteroids // Nat. Prod. Rep. — 1997. — 14. — P. 1-10.
8. Мусіяка В.К. Антимутагенна дія регулятора росту емістиму в кореневих меристемах гороху та пшениці // Физиология и биохимия культурних растений. — 2002. — 34, № 1. — С. 45-51.
9. Крючкова Л.О., Гладун Г.О., Драговоз І.В. та ін. Вплив регуляторів росту природного походження на індукцію стійкості проти церкоспорельозу у проростків озимої пшениці // Физиология и биохимия культурних растений. — 2005. — 37, № 5. — С. 422-428.
10. Крючкова Л.О., Яворська В.К., Драговоз І.В та ін. Формування папіл при церкоспорельозній інфекції та їх роль у формуванні стійкості проти хвороби // Физиология и биохимия культурних растений. — 2005. — 37, № 2. — С. 152-159.
11. Савинский С.В., Кофман И.Ш., Кофанов В.И., Стасевская И.П. Методические подходы к определению фитогормонов с помощью спектроденситометрической тонкослойной хроматографии // Физиология и биохимия культ. растений. — 1987. — 19, № 2. — С. 210-215.
12. Методические рекомендации по определению фитогормонов. — К.: Ин-т ботаники АН Украины, 1988. — 80 с.
13. Драговоз І.В. Відходи спиртодріжджового виробництва як джерело фітогормонів // Доповіді НАН України. — 1998. — № 3. — С. 170-174.
14. Перепелица Л.И., Нестерова А.Н., Мусатенко Л.И. Действие метаболитов грибов на прорастание семян // Физиология и биохимия культурных растений. — 2001. — 33, № 1. — С. 64-68.
15. O'Sullivan J.T. Kerry Algae LTD 2001 and beyond: an overview // Proc. of the Intern. Symposium on microalgae and seaweed products in plant/soil system. — Mosonmagnarovar, Hungary, 2001. — P. 26.
16. Бойчук О.Б., Зайцева Л.М. Застосування тесту коротких відрізків пшеничних колеоптилів для визначення ауксинів // Укр. бот. журн. — 1977. — № 6. — С. 632-639.
17. Троян В.М., Безвенюк З.О., Листопад Т.А. Вплив передпосівної обробки насіння фізіологічно активними речовинами на генеративний розвиток кукурудзи // Физиология и биохимия культурных растений. — 1993. — 25, № 2. — С. 144-151.
18. Грахов В.П. Алелопатична функція фенольних сполук Persica vulgaris // Укр. бот. журнал. — 1990. — 46, № 4. — С. 98-100.