Створення та підготовка до експериментальної експлуатації пілотних пальників енергетичного котлоагрегата для пилоподібного антрациту підвищеної зольності

ЗаголовокСтворення та підготовка до експериментальної експлуатації пілотних пальників енергетичного котлоагрегата для пилоподібного антрациту підвищеної зольності
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2009
АвториКорчевой, ЮП, Кукота, ЮП, Дунаєвська, НІ, Нехамін, ММ, Бондзик, ДЛ, Дєдов, ВГ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin5.04.013
Об'єм5
Проблема4
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination13-21
МоваУкраїнська
Анотація
Виконано інноваційний проект з розробки та підготовки до експлуатації пальника з термохімічною підготовкою для котла ТПП-210А Трипільської ТЕС. Для оптимізації режимних параметрів проведені експериментальні дослідження на малих установках і виконано комп’ютерне моделювання процесу попередньої термохімічної підготовки (ТХП). Розроблено робочий проект пальника з ТХП і проект комплексу контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. Отримані розрахункові оцінки економічної ефективності котла з модернізованими пальниками.
Ключові словавугілля, модернізація, нагрівання, пальник, попередня термохімічна підготовка
Посилання
1. Бондзик Д.Л., Дунаєвська Н.І., Кукота Ю.П. та ін. Дослідження спалювання пиловидного високозольного антрациту із застосуванням попередньої термохімічної обробки. // Новини енергетики. — 2005. — № 12. — С. 24-29.
2. Бабий В.И., Вербовецкий Э.Х., Артемьев Ю.П. Горелка с предварительной термоподготовкой угольной пыли для снижения образования оксидов азота // Теплоэнергетика. — 2000. — № 10. — С. 33-38.
3. Разработка и внедрение системы предварительного подогрева угольной пыли / В.Л. Шульман, В.А. Страхов, Б.Л. Шурпа и др. // Электрические станции. — 1995. — № 2. — С. 5-10.
4. Использование СВЧ-энергии для сжигания высокозольных антрацитов на электростанциях / П.М. Канило, Н.И. Расюк, А.В. Тымчик и др. // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 2001. — № 3. — С. 3-7.
5. Дьяков А.Ф., Карпенко Е.И., Мессерле В.Е. Плазменно-энергетические технологии и их место в теплоэнергетике // Теплоэнергетика. — 1998. — № 6. — С. 25-30.
6. Патент U 2008 14337, F 23 D 17/00. Спосіб факельного спалювання вугілля / Ю.П. Корчевой, Ю.П. Кукота, Н.І. Дунаєвська і др. Заявлено 12.12.2008.
7. Правила безпеки систем газопостачання України. — Київ, 1988.