5(5)

Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України

Маруха, В.І., Середницький, Я.А., Пічугін, А.Т., Лук’яненко, О.Г., Волошин, М.П.
Розробка та виготовлення дослідно-промислового устаткування та створення діючого цеху для випуску поліольних компонентів поліуретанових ін’єкційних матеріалів
Мова: Українська
Nauka innov. 2009, 5(5):17-24
|

Повний текст (PDF)

Будаковський, С.В., Галунов, М.З., Гриньов, Б.В., Тарасенко, О.А.
Розробка промислових методів отримання та організація дослідного виробництва сцинтиляторів на основі стильбену та n-терфенілу для митного та екологічного моніторингу
Мова: Українська
Nauka innov. 2009, 5(5):25-33
|

Повний текст (PDF)

Анатичук, Л.І., Михайловський, В.Я., Струтинська, Л.Т., Лудчак, І.Ю.
Термоелектричний генератор для живлення малопотужної електронної апаратури газорозподільних станцій
Мова: Російська
Nauka innov. 2009, 5(5):34-41
|

Повний текст (PDF)

Різун, А.Р., Голень, Ю.В., Денисюк, Т.Д., Кононов, В.Ю.
Розробка та впровадження електророзрядного процесу дезінтеграції компонентів водно-вугільного палива
Мова: Російська
Nauka innov. 2009, 5(5):42-46
|

Повний текст (PDF)

Жучков, С.М., Горбаньов, А.О., Колосов, Б.М.
Вдосконалення технологічних схем процесу прокатки-розділення з використанням непривідних деформаційно-ділильних пристроїв
Мова: Російська
Nauka innov. 2009, 5(5):47-56
|

Повний текст (PDF)

Руденко, Е.М., Короташ, І.В., Семенюк, В.Ф., Шамрай, К.П.
Установка для прецизійного іонно-плазмового формування вуглецевих нанотрубок в єдиному вакуумно-технологічному циклі
Мова: Українська
Nauka innov. 2009, 5(5):5-8
|

Повний текст (PDF)

Лисиченко, Г.В., Забулонов, Ю.Л., Буртняк, В.М.
Розподілена інтегрована система контролю та спостиреження за ядерно-радіаційними матеріалами, радіоактивними відходами та джерелами іонізуючого випромінювання на об’єктах ядерно-паливного циклу
Мова: Російська
Nauka innov. 2009, 5(5):57-61
|

Повний текст (PDF)

Дідух, Я.П., Расевич, В.В., Гаврилов, С.О., Альошкіна, У.М.
Оцінка екологічних збитків екосистем на основі енергетичних показників
Мова: Українська
Nauka innov. 2009, 5(5):62-74
|

Повний текст (PDF)

Єрмак, Г.П., Варавiн, А.В., Попов, I.В., Васильєв, О.С., Усов, Л.С.
Радіолокаційний датчик конт ролю наявності і швидкості рухомого складу на територіях сортувальних гірок
Мова: Українська
Nauka innov. 2009, 5(5):9-16
|

Повний текст (PDF)