Плівкоутворюючі матеріали та багатошарові покриття інтерференційної оптики технологічних ІЧ-лазерів

ЗаголовокПлівкоутворюючі матеріали та багатошарові покриття інтерференційної оптики технологічних ІЧ-лазерів
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2009
АвториЗінченко, ВФ, Антонович, ВП, Магунов, ІР, Кочерба, ГІ, Соболь, ВП, Мозкова, ОВ, Горштейн, БА
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin5.06.005
Об'єм5
Проблема6
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination5-10
МоваУкраїнська
Анотація
Наведено результати робіт по впровадженню розроблених плівкоутворюючих матеріалів (ПУМ) для інтерференційної оптики приладів ІЧ-діапазону, зокрема технологічних лазерів. Розроблено технології синтезу та технічні умови ПУМ на основі BaY2F8 і ZnS—Gd2S3, оптимізовано умови нанесення з них тонкоплівкових покриттів. Установлено, що інтерференційні покриття на основі створених ПУМ за своїми оптичними і експлуатаційними властивостями не поступаються, а за шириною області прозорості (7,5-12,5 мкм) і механічною міцністю (0 група) перевершують покриття зі стандартних ПУМ (ZnS, YF3 , ThF4 ).
Ключові словаінтерференційна оптика, ІЧ-лазери, параметри покриттів, плівкоутворюючі матеріали, технічні умови, технології синтезу
Посилання
1. Технологические лазеры. Справочник / Абильсиитов Г.А., Гонтарь В.Г., Колпаков А.А. и др. / Под общ. ред. Абильсиитова Г.А. — М.: Машиностроение, 1991. — Т. 2. — 436 с.
2. Справочник технолога-оптика / Окатов М.А., Антонов Э.А., Байгожин А. и др. / Под ред. Окатова М.А. — 2-е изд., перераб.и доп. — СПб.: Политехника, 2004. — 679 с.
3. Зинченко В.Ф. Научные основы прогнозирования и создания пленкообразующих материалов для интерференционной оптики // Оптич. журн. — 2006. — Т. 73, № 12. — С. 72-77.
4. Зінченко В.Ф., Соболь В.П., Кочерба Г.І., Тімухін Є.В. Оптичні та експлуатаційні властивості тонкоплівкових систем інтерференційної оптики (огляд) // Фіз. i хім. тверд. тіла. — 2007. — Т. 8, № 3. — С. 441-450.
5. Friz M., Waibel F. Coating materials / Optical In ter fe rence Coatings / Kaiser N. and Pulker H.K. (Eds) — Berlin: Springer-Verlag, 2003. — P. 105-130.
6. Handbook of Infrared Optical Materials / Klocek P. (Ed.) — New-York. Basel. Hong Kong.: Marcel Dekker Inc., 1991. — 613 p.
7. Кочерба Г.І., Зінченко В.Ф., Галькевич Є.П. Застосування барію октафтородіїтріату як матеріалу для оптичних покриттів / Патент України на корисну модель від 11.03.2008 р. за № 30805.
8. Кузнецов Б.А., Сафонов В.В. Галогениды (Диаграммы плавкости). Справочник. — М.: Металлургия, 1991. — С. 148.
9. Морозова Н.К., Кузнецов В.А. Сульфид цинка. Получение и оптические свойства. — М.: Наука, 1987. — 200 с.
10. Козицкий С.В., Писарский В.П., Полищук Д.Д. и др. Химический состав и некоторые свойства сульфида цинка, синтезированного в волне горения // Неорган. материалы. — 1980. — Т. 26, № 12. — C. 2472-2475.
11. Томашик В.Н., Грыцив В.И. Диаграммы состояния систем на основе полупроводниковых соединений AIIBVI. — К.: Наук. думка, 1982. — 168 с.