Новітні імпульсні технології та обладнання для підвищення продуктивності видобувних та нагнітальних свердловин при розробці корисних копалин

ЗаголовокНовітні імпульсні технології та обладнання для підвищення продуктивності видобувних та нагнітальних свердловин при розробці корисних копалин
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2010
АвториНагорний, ВП, Денисюк, ІІ, Волгін, ЛО
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin6.01.039
Об'єм6
Проблема1
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination39-44
МоваУкраїнська
Анотація
Проведено теоретичні та експериментальні дослідження поведінки гірських порід при підриванні зарядів вибухових речовин. Створено ряд нових технологій, прилади та обладнання для підвищення продуктивності видобувних і нагнітальних свердловин при розробці корисних копалин.
Ключові словаінтенсифікація, вибух, видобуток, експеримент, корисні копалини, пристрої, свердловина, технологія
Посилання
1. Нагорний В.П., Денисюк I.I., Рудюк Я.О. Теоретичні дослідження впливу поперечних хвиль на ефективність імпульсної обробки масиву у привибійній зоні продуктивного пласта // Нафтова і газова промисловість. — 2008. — № 5. — С. 20-22.
2. Нагорный В.П., Денисюк И.И., Рудюк Я.А. Влияние поперечных волн на эффективность взрывного разрушения горных пород // Изв. вузов. Горный журнал. — 2008. — № 8. — С. 45-52.
3. Нагорный В.П., Денисюк И.И., Петрушенко С.В., Рудюк Я.А. О влиянии коэффициента поперечной деформации на взрывное разрушение горных пород // Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках. Материалы XVIII Межд. научн. школы им. акад. С.А. Христиановича, Крым, Алушта, 22-28 сентября 2008 г. — С. 232-237.
4. Даниленко В.А., Куліч В.В. Чисельне моделювання довгохвильових процесів в двохкомпонентних баротропних шаруватих середовищах // Препринт ВГВ ІГФ ім. С.І. Субботіна НАН У, Київ, 2008. — 16 с.
5. Поляковський В.О. Експериментальне дослідження хвильових полів під час підривання вибухових пристроїв різної конструкції на осі свердловини // Нафтова і газова промисловість. — 2008. — № 4. — С. 36-41.
6. Патент на корисну модель № 32810 «Спосіб вибухової обробки продуктивних пластів» // Нагорний В.П., Денисюк I.I. Опубліковано: 26.05.2008. Бюл. № 10.
7. Патент на корисну модель № 33190 «Спосіб вибухової обробки продуктивних пластів» // Нагорний В.П. Опубліковано: 10.06.2008. Бюл. № 11.
8. Патент на корисну модель № 33191 «Спосіб вибухової обробки продуктивних пластів» // Нагорний В.П. Опубліковано: 10.06.2008. Бюл. №11.
9. Патент на корисну модель № 33192 «Торпеда для вибухової обробки продуктивних пластів» // Нагорний В.П., Денисюк I.I. Опубліковано: 10.06.2008. Бюл. №11.
10. Патент на корисну модель № 33866 «Спосіб вибухової обробки продуктивного пласта» // Нагорний В.П., Денисюк I.I., Рудюк Я.О. Опубліковано: 10.07.2008. Бюл. № 13.
11. Патент на корисну модель № 35056 «Спосіб вибухової обробки продуктивного пласта» // Нагорний В.П., Єгер Д.О., Балакіров Ю.А., Денисюк I.I. Опубліковано: 26.08.2008. Бюл. № 16.
12. Патент на корисну модель № 35066 «Торпеда для вибухової обробки пласта» // Нагорний В.П., Куль А.Й., Волосник Е.О, Денисюк I.I. Опубліковано: 26.08.2008. Бюл. № 16.
13. Кармазенко В.В., Кулик В.В., Бондаренко М.С. Многозондовые приборы нейтрон-нейтронного каротажа, реализующие три модификации НК: по медленным нейтронам, по надтепловым нейтронам, по кадмиевой разности // VII Международная научно-практическая конференция АИС «Новые технологии и техника исследования нефтегазовых скважин». — К: 2008. — С. 62-67.
14. Стасів О.С., Бондаренко М.С., Кулик В.В., Кармазенко В.В. Дослідження нафтогазових колекторів у сверд ловинах старого фонду за допомогою нових приладів радіоактивного каротажу // Тези конф. «Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища». — Львів: 2008. — С. 37-38.