Гемодинамічна лабораторія «МакроМікроПоток» для комплексного дослідження та ефективної корекції судинної системи людського організму

ЗаголовокГемодинамічна лабораторія «МакроМікроПоток» для комплексного дослідження та ефективної корекції судинної системи людського організму
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2010
АвториБоюн, ВП, Лущик, УБ, Малиновський, ЛБ, Новицький, ВВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin6.01.045
Об'єм6
Проблема1
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination45-58
МоваУкраїнська
Анотація
Розглянуто стан досліджень і лікування серцево-судинних захворювань в Україні та в світі. Надано короткий огляд проблем у цій галузі медицини. Висвітлено методологічні основи гемодинамічної лабораторії «МакроМікроПоток», її структуру та складники. Відзначено переваги гемодинамічної лабораторії для практичного застосування в лікувальних закладах, сферу застосування гемодинамічного моніторингу та його економічну вигоду для практичної охорони здоров’я.
Ключові словагемодинамічна лабораторія, мікроциркуляція, ультразвуковий допплерограф, цифровий оптичний капіляроскоп
Посилання
1. Корнацький В.М. Проблеми здоров’я суспільства та продовження життя. — К.: Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска, 2006. — 46 с.
2. Лущик У.Б., Браницька Н.С. Дослідження артеріовенозної рівноваги. — К.: НМЦУЗМД «Істина», 2003. — 39 с.
3. Лущик У.Б. Основы методики ультразвуковой диагностики сосудов головного мозга: артериальный и венозный аспекты, клиническая интерпретация. — К.: НМЦУЗМД «Истина», 1997. — 107 с.
4. Лущик У.Б. «Слепой» допплер для клинических интеллектуалов (качественная оценка церебральных диз гемий). — К.: НМЦУЗМД «Истина», 2004. — 264 с.
5. Лущик У.Б., Лущик Н.Г., Новицький В.В., Бабій І.П., Алексєєва Т.С. Сучасні можливості цілісної функціональної оцінки артеріовенозної рівноваги в замкненій судинній системі на макро- та мікрорівні. — К.: НМЦУЗМД «Істина», 2006. — 120 с.
6. Лущик У.Б., Новицький В.В. Деякі аспекти прикладної прижиттєвої гемодинаміки в епоху візуалізуючих технологій. — К.: НМЦУЗМД «Істина», 2005. — 134 с.
7. Чернух А.М., Александров П.Н., Алексеев О.В. Микроциркуляция. — М.: Медицина, 1975. — 455 с.
8. Бегун П.И., Афонин П.Н. Моделирование в биомеханике. — М.: Высшая школа, 2004. — 390 с.
9. Лущик У.Б., Новицький В.В., Колосова Ю.О., Бабій І.П., Алексеєва Т.С. Сучасні можливості капіляроскопії. — К.: НМЦУЗМД «Істина», 2005. — 34 с.
10. Лущик У.Б. та ін. Прилад для реєстрації капілярного кровотоку. Патент України на корисну модель № 22944, Опубл. БВ № 5, 25.04.07.
11. Лущик У.Б та ін. Спосіб оцінки порушень мікроциркуляції в нормі та при патології у людей різного віку за допомогою методу капіляроскопії. Патент України № 67709 А , Опубл. БВ № 6, 15.06.04.
12. Боюн В.П. та ін. Спосіб неінвазійного вимірювання кровонаповнення ділянок тіла та пристрій для його реалізації. Патент України № 71984, Опубл. БВ № 1, 17.01.05.
13. Боюн В.П. та ін. Спосіб неінвазійного дослідження стану мікроциркуляторної ланки системи кровообігу та пристрій для його реалізації. Патент України № 72016, Опубл. БВ № 1, 17.01.05.
14. Боюн В.П. Інтелектуальні відеосистеми реального ча су / Праці міжнародної конференції «50 років Інсти туту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України». — К.: ІК НАНУ, 2008. — С. 177-181.
15. Лущик У.Б., Новицький В.В. Деякі аспекти прикладної гемодинаміки в епоху прижиттєвих візуалізуючих технологій. — К.: НМЦУЗМД «Істина», 2005. — 136 с.
16. Лущик У.Б., Новицкий В.В., Колосова Ю.А. Современные возможности капилляроскопии. — К.: НМЦУЗМД «Істина», 2004. — 40 с.
17. Лущик У.Б. та ін. Спосіб ультразвукової діагностики стану судин головного мозку. Патент N 10262 А від 19.07.95р.
18. Лущик У.Б., Новицький В.В. Полівекторна динамічна діагностика судинної системи як сучасна інноваційна медична технологія: від локальних обстежень до інтегративного розуміння цілісної системи / Медична техніка. — 2008. — № 3. — 2008. — С. 64-67.