Оптимізація тепломасообмінних і гідродинамічних процесів у технології термовакуумної обробки молока

ЗаголовокОптимізація тепломасообмінних і гідродинамічних процесів у технології термовакуумної обробки молока
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2010
АвториДолінський, АА, Шурчкова, ЮО, Іваницький, ГК, Целень, БЯ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin6.01.059
Об'єм6
Проблема1
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination59-68
МоваРосійська
Анотація
Розглянуто особливості технології термомеханічної обробки молока та молочних продуктів з використанням конденсаційно-випарної схеми регенерації тепла. На основі експериментальних і теоретичних досліджень встановлено оптимальні режими роботи промислових апаратів, які використовуються в даній технології, і запропоновано методи підвищення їх енергетичної ефективності..
Ключові словавипаровування, енергетична ефективність, конденсація, краплина, молоко, термовакуумна обробка
Посилання
1. Долинский А.А., Иваницкий Г.К. Тепломассообмен и гидродинамика в паро-жидкостных дисперсных средах. Теплофизические основы дискретно-импульсного ввода энергии. — К.: Наук. думка, 2008. — 381 с.
2. Шурчкова Ю.А. Адиабатное вскипание. — К.: Наук. думка, 1999. — 278 с.
3. Горбатова К.К. Химия и физика белков молока. — М.: Колос, 1993. — 192 с.
4. Шурчкова Ю.О., Ромоданова В.О., Недбайло А.Є., Целень Б.Я. Особливості якісних змін білкового складу молока в процесі термовакуумної обробки // Харчова і переробна промисловість. — 2009. — № 1 (353). — С. 25-27.