Портативна система SKOP-8М для вимірювання та аналізу сигналів акустичної емісії

ЗаголовокПортативна система SKOP-8М для вимірювання та аналізу сигналів акустичної емісії
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2010
АвториСкальський, ВР, Клим, БП, Плахтій, РМ, Почапський, ЄП, Станкевич, ОМ, Толопко, ЯД, Великий, ПП
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin6.03.020
Об'єм6
Проблема3
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination20-29
МоваУкраїнська
Анотація
Описано принципи побудови й функціональні можливості вузлів і блоків аналогової та цифрової обробки сигналів модернізованої портативної 8-канальної системи SKOP-8M для виміру й аналізу сигналів акустичної емісії. Показано, що вони виконані з урахуванням тенденцій розвитку сучасної схемотехніки та із застосуванням елементної бази відомих світових виробників. Подано короткий опис розробленого програмного забезпечення системи, проілюстровані його можливості для оперативного відбору, попередньої обробки, візуалізації і збереження акусто-емісійної інформації. Розглянуто конструкційне виконання електронних вузлів і блоків, наведені основні технічні характеристики системи.
Ключові словаакустична емісія, багатоканальна портативна вимірювальна система, програмне забезпечення, технічне діагностування
Посилання
1. Скальський В.Р., Коваль П.М. Акустична емісія під час руйнування матеріалів, виробів і конструкцій. Методологічні аспекти відбору та обробки інформації. — Львів: Сполом, 2005. — 396 с.
2. Скальський В.Р., Демчина Б.Г., Карпухін І.І. Руйнування бетонів і акустична емісія (огляд). Повідомлення 2. Корозія залізобетону. Апаратурні засоби. АЕ — контроль та діагностика будівельних споруд // Технич. диагностика и неразрушающий контроль. — 2000. — № 2. — C. 9-27.
3. ДСТУ 4227-2003. Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об’єктів підвищеної небезпеки. — К: Держспоживстандарт України, 2003. — 26 с.
4. Скальский В.Р. Прибор для регистрации сигналов акустической эмиссии СВР-4 // Технич. диагностика и неразруш. контроль. 1995. — № 1. — С. 71-79.
5. Скальський В.Р., Пустовой В.М., Бархан А. Портативний накопичувач виборок сигналів акустичної емісії SVR — 6. // Технич. диагностика и неразруш. контроль. — 1999. — № 3. — С. 35-46.
6. Скальський В.Р., Карпухін І.І. Модернізований портативний накопичувач виборок сигналів акустичної емісії СК-7 // Зб. наук. праць ФМІ НАН України «Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів», Київ–Львів, 2002. — Вип. 7. — С. 77-82.
7. Восьмиканальний портативний прилад акустичної емісії / В.Р. Скальський, Б.О. Оліярник, Р.М. Плахтій, Р.І. Сулим // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Радіоелектроніка та телекомунікації. — 2005. — № 534. — С. 54-63.
8. Филоненко С.Ф. Акустическая эмиссия. Измерения, контроль, диагностика. — К.: КНУЦА, 1999. — 304 с.
9. Дослідження приладів для акустико-емісійного контролю та діагностування зварних конструкцій / А.Я. Недосєка, С.А. Недосєка, А.А. Грузд та ін. // Зб. наук. статей «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин». — К.: Вид-во ІЕЗ. ім. Є.О. Патона НАНУ, 2009. — С. 118-122.
10. MISTRAS 2001. AEDSP-32/16. User’s manual. — Rev. 1. PAC Part Number 6300-1000. — 1995. — 300 p.
11. Ямагучі К. Системи акустико-емісійного контролю // Хіхакай кенса. — 1988. — 38, № 6. — С. 498-502.
12. CGR Locamat: Multichnnel acoustic emission sourse localization system / Prospect of Corporation CGR. — Paris, 1982. — 12 p.
13. Назарчук З.Т., Скальський В.Р. Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій: Науково-технічний посібник у 3 т. — К.: Наук. думка, 2009. — 877 с.
14. Аналоговий тракт відбору і обробки сигналів акустичної емісії / Скальський В.Р., Оліярник Б.О., Плахтій Р.М., Сулим Р.І. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. — 2005. — № 537. — С. 116-121.
15. Блоки цифрової обробки сигналів акустичної емісії / В.Р. Скальський, Б.О. Оліярник, Р.М. Плахтій, Р.І. Сулим // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Автоматика, вимірювання та керування — 2005. — № 530. — С. 162-170.
16. Деякі аспекти програмного забезпечення приладів акустичної емісії / В.Р. Скальський, Б.О. Оліярник, Р.І. Сулим, Р.М. Плахтій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Автоматика, вимірювання та керування. — 2005. — № 531. — С. 99-107.
17. Портативний прилад для акустико-емісійного діагностування об’єктів нафто- і газотранспортного комплексу / В.Р. Скальський, Б.О. Оліярник, Р.М. Плахтій, Р.І. Сулим // Методи та прилади контролю якості. — 2006. — № 17. — С. 7-12.