Інформаційно-аналітична система для аналізу комплексних ризиків природно-техногенних та соціально-економічних загроз в галузі житлово-комунального господарства України

ЗаголовокІнформаційно-аналітична система для аналізу комплексних ризиків природно-техногенних та соціально-економічних загроз в галузі житлово-комунального господарства України
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2010
АвториПепеляєв, ВА, Кнопов, ПС, Атоєв, КЛ, Бігдан, ВБ, Чорний, ЮМ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin6.03.039
Об'єм6
Проблема3
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination39-46
МоваУкраїнська
Анотація
Розроблено інформаційну систему для оцінки комплексних ризиків природно-техногенних та соціально-економічних загроз в системі житлово-комунального господарства. Система дає можливість: 1) оцінювати деформації простору безпеки в умовах підвищення невизначеності; 2) досліджувати динаміку ризику надзвичайних ситуацій як функцію техногенних, екологічних, соціальних та економічних змінних; 3) оцінювати ризик природно-техногенних та соціально-економічних надзвичайних ситуацій для аналізу поточної ситуації та прийняття управлінських рішень щодо реформування ЖКГ.
Ключові словаінформаційні технології, аналіз ризику, управління складними системами
Посилання
1. Атоев К.Л., Пепеляев В.А. Математическая модель для исследования влияния флуктуаций на трансформацию пространства техногенной безопасности // Таврический вестник информатики и математики. — 2006. — № 1. — С. 116-126.
2. Атоев К.Л., Пепеляев В.А Моделирование механизмов возникновения нестабильности сложных систем // Теорія оптимальних рішень. — 2007. — № 6. — С. 51-58.
3. Атоев К.Л., Пепеляев В.А. Моделирование влияния системных рисков на устойчивое развитие общества // Компьютерная математика. — 2009. — № 1. — С. 37-48.
4. Atoyev K., Tomin A., Aksionova T. Global changes, new risks, and novel methods and tools of their assessment. Modeling and management of environmental security in Ukraine // Managing Critical Infrastructure Risks (Ed by I. Linkov et al.) — 2007. — Springer Netherlands. — P. 339-351.
5. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2007 році / Шандра В.М., Філіпчук Г.Г., Патон Б.Е. та ін. — К: Чорнобиль Інтерінформ, 2008. — 229 с.
6. Качинський А.Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи. — К.: Інститут проблем національної безпеки, 2004. — 472 с.
7. Викиди шкідливих речовин та парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення у 2008 році — Експрес-випуск Державного комітету статистики № 50 від 11.03.2009.
8. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2007 році. // К.: Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства, 2008. – 567 с.
9. Акимов В.А., Потапов Б.В., Радаев Н.Н. Сравнительная оценка безопасности регионов по статистическим данным // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях, 1998. — № 11. — С. 79-85.