Економічна універсальна терморегульована кріосистема для довготривалих експериментів

ЗаголовокЕкономічна універсальна терморегульована кріосистема для довготривалих експериментів
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2010
АвториЖарков, ІП, Маслов, ВО, Сафронов, ВВ, Ходунов, ВО
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin6.05.045
Об'єм6
Проблема5
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination45-49
МоваУкраїнська
Анотація
З метою апаратного забезпечення довготривалих наукових експериментів при температурах 1,6÷350 або 77÷350 К створена економічна універсальна терморегульована кріосистема, яка працює як з рідким гелієм, так і з рідким азотом протягом більше 48 год і зі стабілізацією заданої температури з точністю ± 0,05 К без зміни її конструкції. Показано, що дана конструкція забезпечує роботу в необхідному температурному діапазоні з точністю не гірше ±0,05 К при мінімальних витратах кріоагента.
Ключові словаазот, гелій, довготривалий експеримент, кріосистема, стабільність температури, терморегуляція
Посилання
1. Беляева А.И., Силаев В.И., Стеценко Ю.Е. Проточные криостаты для лабораторных исследований. — К.: Наук. думка, 1987.
2. Медведев В.С., Ермаков В.М., Водолазский П.В. и др. А. с. СССР №436334, МКИ G05d 23/30, G 05d 16/06. — Бюлл. изобретений СССР (15.07.74), № 26. — С. 126.
3. Zharkov I.P., Ermakov V.M., Safronov V.V., Tchmul A.G. The cryosystems UTRECS for the spectral analysis: new methods and approaches // Вестник ХГУ, 1999. — № 434, сер.: «Биофиз. вестник», вып. 3. — С. 125.
4. Жарков И.П., Ермаков В.М., Сафронов В.В., Чмуль А.Г. Универсальная терморегулируемая криостатная система // Матер. І-ой Украинской научн. конф. по физике полупроводников УНКН-1, Одесса, Астропринт, 2002. — Т. 2. — С. 279.
5. Жарков І.П., Єрмаков В.М.., Сафронов В.В., Чмуль А.Г. Деклараційний патент на корисну модель України № 18778 «Терморегульований кріостатний пристрій». — Бюл. №11. 15.11.2006.,МПК G05D 23/30. — Опубл. 15.11.2006.
6. Жарков І.П., Іващенко О.М.,Сафронов Погребняк С.В. Патент України на винахід № 87503 «Спосіб та пристрій для регулювання температури». — Бюл. № 14 від 27.07.09 р. МПК G05D 23/30, F25B9/00, G05D23/19. — Опубл. 27.07.2009.