Інтелектуальні сенсорні системи на основі крос-реактивних масивів хімічних сенсорів

ЗаголовокІнтелектуальні сенсорні системи на основі крос-реактивних масивів хімічних сенсорів
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2010
АвториСнопок, БА
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin6.05.065
Об'єм6
Проблема5
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination65-71
МоваУкраїнська
Анотація
Для експресного визначення проб в газовому, рідкому чи твердому станах розроблено прототипи інтелектуальних мультисенсорних систем газового аналізу, які є новим поколінням чутливих та селективних засобів контролю за забрудненням навколишнього середовища та моніторингу промислових процесів. Ці розробки дали початок новому напрямку інтелектуального приладобудування на основі мультисенсорних масивів газового аналізу для вирішення різноманітних задач у промисловому господарстві України.
Ключові словаідентифікація, електронний ніс, мультисенсорні масиви, п’єзоелектричні перетворювачі, розпізнавання образів, хімічні сенсори
Посилання
1. Снопок Б.А., Кушнеров І.Д., Савченко А.А., Снопок О.Б. Пристрій мультисенслрного аналізу багатокомпонентних хімічних середовищ // Патент України на корисну модель №47035, 2010.
2. Снопок Б.А., Кушнеров І.Д., Савченко А.А., Снопок О.Б. Пристрій мультисенслрного аналізу багатокомпонентних хімічних середовищ // Патент України на корисну модель №44946, 2009.
3. Снопок Б.А., Кушнеров І.Д., Савченко А.А., Снопок О.Б. Пристрій мультисенслрного аналізу багатокомпонентних хімічних середовищ // Патент України на корисну модель №47034, 2010.
4. Снопок Б.А., Кушнеров І.Д., Бурлаченко Ю.В. Пристрій мультисенслрного аналізу багатокомпонентних хімічних середовищ // Патент України на корисну модель №49763, 2010.
5. Січкарь Т.Г., Снопок Б.А., Стрижак О.Є. та ін. Комплекс для проведення фізико-хімічних досліджень (лек ційний демонстраційний експеримент) // Методики використання сучасних інформаційних технологій при підтримці процесу навчання обдарованої молоді, під редакцією С.О. Довгого та О.Є. Стрижака / Інститут обдарованої дитини. — К.: Інформаційні системи, 2009. — 200 с.
6. Бурлаченко Ю.В., Снопок Б.А. Управление адсорбционно-десорбционными процессами на поверхности химических сенсоров на основе фоточувствительных пленок фталоцианинов // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. — 2005. — С. 136-142.
7. Бурлаченко Ю.В., Снопок Б.А. Мультисенсорныe массивы газового анализа на основе фоточувствительных органических материалов: повышение дискриминирующей способности в условиях селективного освещения // Журнал аналитической химии. — 2008. — Т. 63, № 6. — С. 557-565.
8. Burlachenko J., Capone S., Siciliano P., Snopok B. (2009): reproducibility and uniqueness of information coding as key factors for array optimization // AIP (American Institute of Physics) Conference Proceedings. — V.1137. — P. 574-575.
9. Болтовець П., Шварц Ю., Снопок Б. А. Інтелектуальна система контролю якості зерна: перспективи і шляхи застосування // Вісник Львів. ун-ту, Серія фіз. — 2009. — Т. 44. — C. 172-177.
10. Филиппов А.П., Стрижак П.Е., Серебрий Т.Г. и др. Мультисенсорная система в комплексе с газовым хроматографом для идентификации паров летучих органических соединений // УХЖ. — 2007. — Т. 73, № 1-2. — С. 97-101.
11. Filippov, A.P., Strizhak, P.E., Serebry, T.G. et all. New Materials of Coatings for Discrimination of Hydrocarbons by Multisensor System Combined with Gas Chromatograph // Theoretical and Experimental Chemistry. — 2005. — 41 (6). — Р. 371-376.
12. Філіппов А.П., Стрижак П.Є., Серебрій Т.Г., Снопок Б.А. Спосіб аналізу газів та парів летких речовин та їх сумішей за допомогою пристрою для здійснення цього аналізу // Патент України на корисну модель № 47450, 2010.