Розробка і впровадження електророзрядного процесу дезінтеграції металургійного кремнію

ЗаголовокРозробка і впровадження електророзрядного процесу дезінтеграції металургійного кремнію
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2010
АвториРізун, АР, Косенков, ВМ, Голень, ЮВ, Денисюк, ТД
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin6.06.025
Об'єм6
Проблема6
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination25-30
МоваРосійська
Анотація
Технологічний процес, який розроблено з використанням високовольтного електричного розряду як джерела енергії для здрібнювання металургійного кремнію, забезпечує його дезінтеграцію на фракцію, необхідну для виробництва виробів електронної промисловості.
Ключові словадисперсія, електророзрядна дезінтеграція, кремній, фракція
Посилання
1. Фалькевич Э.С. Технология полупроводникового кремния / Э.С. Фалькевич, Є.О. Пульнер, И.Ф. Червоный и др. — М.: Металлургия, 1992. — 408 с.
2. Гринберг Е.Е. Солнечная энергетика в 2006-2010 гг.: проблемы, риски, перспективы рынка / Е.Е. Гринберг, А.В. Наумов, А.Н. Супоненко // Вестн. Международн. Академии системных исследований (МАСИ). — М., 2006. — Т. 9, Ч. 1. — С. 50-60.
3. Ризун А.Р. Электроразрядное разрушение неметаллических материалов / Ризун А.Р., Цуркин В.Н. // Электронная обработка материалов. — 2002. — № 1. — С. 83-85.
4. Ризун А.Р. К вопросу об определении производительности электроразрядного разрушения хрупких неметаллических материалов / Ризун А.Р., Косенков В.М. // Электронная обработка материалов. — 2001. — № 1. — С. 45-50.
5. Наугольных К.А. Электрогидравлические разряды в воде / К.А.Наугольных, Н.А Рой. — М.: Наука, 1971. — 154 с.
6. Шамарин Ю.Е. Электрогидравлический процесс формирования металлов / Ю.Е. Шамарин, В.Н. Чачин, Ю.Е. Шариц. — К.: Наук. думка, 1971. — 24 с.
7. Ризун А. Р. Исследование и оптимизация технологии электрогидроимпульсной выбивки стержней и очистки отливок: Дис. канд. техн. наук: 30.09.1983. — Киев, 1984. — 200 с.
8. Вишневский В.Б. Электрогидравлическое разрушение оксидов / В.Б.Вишневский, И.Н. Годованная. — Киев: Наук. думка, 1989. — 116 с.