«Зелені» нанотехнології й нанопродукти: досягнення та перспективи досліджень

Заголовок«Зелені» нанотехнології й нанопродукти: досягнення та перспективи досліджень
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2011
АвториЧекман, ІС
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin7.01.026
Об'єм7
Проблема1
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination26-32
МоваУкраїнська
Анотація
Узагальнено літературні дані та результати власних досліджень, що торкаються нанотехнологій, а також описані фармакологічні та токсикологічні властивості «зелених» (тобто безпечних) нанопродуктів. Сьогодні забезпечення охорони довкілля вимагає впровадження у практичну діяльність «зелених» нанотехнологій. Безпечні нанотехнології мають докорінно змінити виробничі процеси, зменшити їх негативний вплив на довкілля, замінити небезпечні матеріали (в тому числі і лікарські засоби) та способи їх отримання на сучасні безпечні вироби в різних галузях діяльності людини.
Ключові словазелені нанотехнології, зменшення негативного впливу, наномедицина, нанопродукти, нанотоксикологія, нанофармакологія
Посилання
1. Патон Б., Москаленко В., Чекман І., Мовчан Б. Нанонаука і нанотехнології: технічний, медичний та соціальний аспекти. Вісн. НАН України. — 2009. — № 6. — С. 18-26.
2. Москаленко В.Ф., Лісовий В.М., Чекман І.С. та ін. Наукові основи наномедицини, нанофармакології та нанофармації. Вісник Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. — 2009. — № 2. — С. 17-31.
3. Nanotechnological applications in medicine. Current Opinion Biotechnology. — 2007. — Vol. 18. — P. 26-30.
4. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктури, нано технологии. — 2-е изд испр. — М.: Физматлит, 2007. — 416 с.
5. Фостер Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности. Пер. с анг. — М.: Техносфера, 2008. — 352 с.
6. Hans C.F., Warren C.W. Nanotoxicity: the growing need for in vivo study. Current opinion in Biotechnology. — 2007. — Vol. 18. — P. 565-571.
7. Чекман І.С., Сердюк А.М., Кундієв Ю.І., Трахтенберг І.М. та ін. Нанотоксикологія: напрямки досліджень (огляд). Довкілля та здоров’я. — 2009. — № 1 (48). — С. 3-7.
8. Hardman R.A. Toxicologic Review of quantum dots: toxicity depends on physicochemical and environmental factors. Environmental Health Perspectives. — 2006. — Vol. 114, N 2. — P. 165-172.
9. Уильямс Л., Адамс У. Нанотехнологии без тайн. Пер. з англ. — М.: Эксмо, 2010. — 368 с.
10. Hoet P., Bruske-Hohlfeld I., Salata O. Nanoparticles — known and unknown health risks. Journal of Nanobiotechnology. — 2004. — Vol. 2. — P. 12-15.
11. Чекман І.С. Нанонаука: перспективи наукових досліджень. Nauka innov. 2009, 5(3):89-93
12. Demidov V.V. Nanobiosensors and molecular diagnostics: a promising partnership. Expert. Rev. Mol. Diag. — 2004. — Vol. 3, N 4. — P. 267-268.
13. Becker Th., Hitzmann B., Maffer K., et al. Future aspects of bioprocess monitoring. Adv. Biochem. Engin — 2007. — Vol. 105. — P. 249-293.
14. Sayes C.M., Liang F., Hudson J.L., Mendez J., et al. Functionalized density dependence of single-walled carbon nanotubes cytotoxity in vivo. Toxicol. Lett. — 2006. — Vol. 161, № 2. — P. 135-142.
15. Hou Y., Tang J., Zhang h., Qian C., et. al. Functionalized few-walled carbon nanotubes for mechanical reinforcement of polymeric composites. ACS Nano. — 2009. — Vol. 3, № 5. — P. 1057-1062.