Мікролабораторна установка дослідження ароматичної складової соків та екстрактів з рослинної сировини

ЗаголовокМікролабораторна установка дослідження ароматичної складової соків та екстрактів з рослинної сировини
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2011
АвториФролова, НЕ, Науменко, КА, Українець, АІ, Усенко, ВО
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin7.02.021
Об'єм7
Проблема2
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination16-21
МоваУкраїнська
Анотація
Наведені результати досліджень ароматформуючих речовин рослинної сировини з використанням мікролабора- торної установки. Конструкція та принципи дослідження передбачають адсорбційне градієнтно-селективне концентрування ароматичних речовин з послідуючою термодесорбцією безпосередньо у газохроматографічну систему, чим забезпечується достовірна інформація про якісний та кількісний склад ароматформуючих речовин предмету дослідження, що є необхідним як для поповнення інформаційної бази, так і для практичного використання у виробничих умовах при вивченні адсорбційно-десорбційних циклів.
Ключові словаадсорбція, ароматформуючі речовини, газова хроматографія, концентрування, рослинна сировина, термодесорбція
Посилання
1. Шобингер У. Фруктовые и овощные соки / Шобингер У.; перевод с нем. — М.: Профессия, 2004. — 750 с.
2. Смирнов Е.В. Пищевые ароматизаторы / Химия и технология пищевых продуктов. Аромат пищевых продуктов растительного происхождения. Всероссийский институт научной и технической информации, 1993, Т. 5. — М.: Профессия, 2008. — 734 с.
3. Другов Ю.С. Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред. Практическое руководство / Другов Ю.С., Зенкевич И.Г., Родин А.А., 2-е изд., перераб. и доп. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. — 528 с.
4. Українець А.І. Новий підхід до вирішення проблеми вловлювання ароматичних речовин при концентруванні соків та екстрактів / А.І.Українець, Фролова Н.Е., Науменко К.А.. Донецький вісник технології та обладнання харчових виробництв. — 2009. — № 22. — С. 226-231.
5. Науменко К.А. Підбір і оцінка адсорбентів для уловлювання ароматичних речовин під час концентрування соків та екстрактів / Науменко К.А., Фролова Н.Е., Українець А.І., Усенко В.О.. Наукові праці НУХТ. — 2010. — № 33. — C. 68-70.