Web-портал системи агромоніторингу

ЗаголовокWeb-портал системи агромоніторингу
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2011
АвториШелестов, АЮ, Кравченко, ОМ, Волошин, СВ, Грипич, ЮА, Куссуль, ОМ, Міронов, АІ, Правдюков, ПД
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin7.03.030
Об'єм7
Проблема3
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination30-35
МоваУкраїнська
Анотація
Розглянуто web-портал, який може використовуватись як засіб взаємодії з розподіленою інформаційною системою агромоніторингу. Для оцінки стану сільськогосподарських культур в цій системі використовуються наземні та супутникові дані.
Ключові словаінформаційна технологія, агромоніторинг, ГІС, дані спостереження Землі, розподілена система, стан рослинності, супутникові дані
Посилання
1. Information on GEOLAND Project. http://www.gmes.info/pages-principales/projects/land-projects/geoland2/
2. Барталев С.А., Лупян Е.А., Савин И.Ю., Темников В.Н. Основные задачи и текущие возможности системы дистанционного мониторинга земель агропромышленного комплекса России // Материалы Всероссийской научной конференции «Методическое обеспечение мо ниторинга земель сельскохозяйственного назначения». Сборник научных статей. Москва, 2010. — М.: РАСХН.
3. GEO Working Plan. www.earthobservations.org/
4. Н.Н. Куссуль, М.О. Попов, А.Ю. Шелестов та ін. Інформаційний сервіс оцінювання видового різноманіття рослинного і тваринного світу причорноморського регіону України в контексті розвитку українського сегмента системи GEOSS // Nauka innov. 2007, 3(6):13-25
https://doi.org/10.15407/scin3.06.013
5. Кравченко А.Н. Нейросетевой метод решения обратных задач для радиационных моделей растительного покрова // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – № 3. – С. 159-172.
6. Kussul N., Shelestoov A., Skakun S., Kravchenko O. High performance Intelligent Computations for Environmental and Disaster Monitoring // In Intelligent Data Processing in Global Monitoring for Environment and Security (Krassimir Markov, Vitalii Velychko editors). – ITHEA, Sofia, 2010, Р. 64-92.
7. Куссуль Н.М., Скакун С.В., Шелестов А.Ю. Геоінформаційна інфраструктура моніторингу навколишнього середовища та надзвичайних ситуацій // Nauka innov. 2010, 6(4):21-28
https://doi.org/10.15407/scin6.04.021
8. Hluchý L., Kussul N., Shelestov A. et all. The Data Fusion Grid Infrastructure: Project Objectives and Achievements // Computing and Informatics. – 2010. – V. 29, №. 2. – P. 319-334.
9. OpenGIS Specifications. — http://www.opengeospatial.org/specs/?page=specs
10. OpenGIS Web Map Service Implementation Specification. — http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=5316
11. Кравченко О.М., Шелестов А.Ю. Застосування реалізацій стандартів OGC для створення розподілених систем візуалізації та надання геопросторових даних // Проблеми програмування. – 2006. – № 2-3. – С. 135-139.
12. Shelestov A., Kravchenko O., Ilin M. Geospatial data visualisation in Grid system on Ukrainian segment of GE OSS/GMES // Proc. of the V–th International Conference «Information Research&Applications», June 26-30, 2007, Varna (Bulgaria). –2007. – V. 2. – P. 422-428.
13. Shelestov A., Kravchenko O., Ilin M. Distributed visualization systems in remote sensing data processing GRID // International Journal «Information Technologies and Knowledge». – 2008. – V. 2, № 1. – P. 76-82.