7(3)

Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України

Скакун, С.В.
Wеb-система регіонального центру підтримки програми UN-SPIDER в Україні
Мова: Українська
Nauka innov. 2011, 7(3):17-24
|

Повний текст (PDF)

Шелестов, А.Ю., Куссуль, Н.М., Волошин, С.В., Скакун, С.В., Кравченко, О.М., Колотій, А.В.
Геоінформаційна система фермера
Мова: Українська
Nauka innov. 2011, 7(3):25-29
|

Повний текст (PDF)

Шелестов, А.Ю., Кравченко, О.М., Волошин, С.В., Грипич, Ю.А., Куссуль, О.М., Міронов, А.І., Правдюков, П.Д.
Web-портал системи агромоніторингу
Мова: Українська
Nauka innov. 2011, 7(3):30-35
|

Повний текст (PDF)

Сафронов, Р.І.
Визначення стехіометрії сапфіру за розсіянням рентгенівських променів
Мова: Українська
Nauka innov. 2011, 7(3):36-38
|

Повний текст (PDF)

Нагорний, В.П., Кулик, В.В., Звольський, С.Т., Денисюк, І.І., Бондаренко, М.С.
Новітні свердловинні геотехнології освоєння корисних копалин
Мова: Українська
Nauka innov. 2011, 7(3):39-44
|

Повний текст (PDF)

Наукові основи інноваційної діяльності

Шевчук, Я.В.
Фрактальний аналіз транспортних мереж
Мова: Українська
Nauka innov. 2011, 7(3):5-13
|

Повний текст (PDF)