8(3)01

Nauka innov. 2012, 8(3):5–11
https://doi.org/10.15407/scin8.03.005

В.А. Батурін, О.Ю. Карпенко, Г.В. Кирик, В.І. Мірошниченко, А.Г. Нагорний, С.О. Єрьомін, С.О. Пустовойтов, В.А. Нагорний
Інститут прикладної фізики НАН України, Суми

 

Установка для нанесення покриттів методом атомно-іонного розпилення матеріалів

Розділ: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: російська
Анотація: Розроблена експериментальна установка для нанесення протиерозійних та протикорозійних покриттів на лопатки парових турбін теплових та атомних електростанцій. Захисні покриття наносятся методом атомно-іонного розпилення з високочастотною іонізацією парової фази. Проведено дослідження властивостей нанесених покриттів, в т.ч. з використанням ядерно-фізичних методів.
Ключові слова: вакуумна камера, електронна гармата, атомно-іонне розпилення, ВЧ-іонізація, захисні покриття.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Ковальский А.Э., Картмазов Г.Н., Суслов Н.Н., Евич Н.Л. Новый способ активной защиты рабочих лопаток последних ступеней энергетических турбин от эрозионного износа . Пробл. машиностроения. - 2005. - Т. 8, No. 2. - С. 6-18.
2. Ковальский А.Э., Картмазов Г.Н., Кунченко В.В. Обоснование толщины и условий нанесения вакуумного противоэрозийного покрытия для рабочих лопаток последних ступеней мощных паровых турбин . Авиационно-космическая техника и технология. - 2006. -No. 6(32). - С. 5-18.
3. Белоус В.А., Картмазов Г.Н., Сафонов В.И. и др. Способ нанесения покрытий в вакууме. Патент Украины No. 47545, 15.07.2002. Бюл. No.7.
4. Storizhko V.E., Miroshnichenko V.I., Ponomarev A.G. et. al. / IAP Accelerator Based Microanalytical Facility for Material Science Studies . Topical Meeting on Nuclear Research Applications and Utilization of Accelerators, Vienna, 4-8 May 2009.