2013.9(6)

Загальні питання сучасної науково-технічної
та інноваційної політики

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 591 «Обсяги державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2013 році»
Мова статті: Українська
Nauka innov. 2013, 9(6):5-11
https://doi.org/10.15407/scin9.06.005
Анотація | Повний текст (PDF)

 

Наукові основи інноваційної діяльності

Г.М. Лявинець, А.В. Гавриш, О.В. Нєміріч, Л.Ю. Арсеньєва
Технологія соусів емульсійного типу підвищеної харчової цінності
Мова статті: Українська
Nauka innov. 2013, 9(6):15-19
https://doi.org/10.15407/scin9.06.015
Анотація | Повний текст (PDF)

 

Науково-технічні інноваційні проекти
Національної академії наук України

Ю.М. Шевченко, Н.Ф. Андрушко, М.О. Бабешко, М.В. Баняс, О.З. Галішин, П.Г. Дегтяренко, В.Г. Савченко, А.М. Тонконоженко, М.М. Тормахов
Розробка математичних моделей і комп’ютерних технологій для проведення віртуальних руйнівних випробувань оболонкових конструкцій
Мова статті: Українська
Nauka innov. 2013, 9(6):23-30
https://doi.org/10.15407/scin9.06.023
Анотація | Повний текст (PDF)

Н.М. Махлін, О.Є. Коротинський, А.О. Свириденко
Апаратно-програмні комплекси для автоматичного зварювання неповоротних стиків трубопроводів атомних електростанцій
Мова статті: Українська
Nauka innov. 2013, 9(6):31-45
https://doi.org/10.15407/scin9.06.031
Анотація | Повний текст (PDF)

В.А. Білоус, В.М. Хороших, Г.І. Носов, С.О. Леонов, А.А. Комар, В.Д. Овчаренко, О.С. Купрін, Е.М. Решетняк, М.Г. Холомєєв, В.О. Радченко, Н.В. Дєдух, С.В. Малишкіна, Ф.С. Леонтьєва, О.А. Нікольченко, К.М. Самойлова
Опрацювання іонно-плазмової технології нанесення наноструктурованих бактерицидних покриттів на ортопедичні імпланти і фіксуючі засоби. Виготовлення дослідної партії цих виробів для проведення верифікації їх використання в клінічних умовах
Мова статті: Російська
Nauka innov. 2013, 9(6):46-60
https://doi.org/10.15407/scin9.06.046
Анотація | Повний текст (PDF)

Д.Ф. Глузман, Л.М. Скляренко, М.П. Завелевич, С.В. Коваль, Т.С. Іванівська, Л.Ю. Полудненко, Н.І. Українська, Г.Д. Телегєєв, М.В. Дибков, Л.О. Поліщук
Комплексна діагностика мієлоїдних новоутворень в обласних онкологічних центрах
Мова статті: Українська
Nauka innov. 2013, 9(6):61-72
https://doi.org/10.15407/scin9.06.061
Анотація | Повний текст (PDF)

 

Світ інновацій

І.О. Косско, О.О. Онопрієнко, Т.Г. Косско
Вуглець. Приклади реалізації властивостей
Мова статті: Російська
Nauka innov. 2013, 9(6):75-84
https://doi.org/10.15407/scin9.06.075
Анотація | Повний текст (PDF)

Інноваційно-орієнтовані проекти
Мова статті: Українська
Nauka innov. 2013, 9(6):85-88
https://doi.org/10.15407/scin9.06.085
Анотація | Повний текст (PDF)

НАН України
Ювілейна виставка наукових досягнень установ НАН України
Мова статті: Українська
Nauka innov. 2013, 9(6):89-102
https://doi.org/10.15407/scin9.06.089
Анотація | Повний текст (PDF)

Покажчик матеріалів, надрукованих в журналі «Наука та інновації»
за 2013 рік (том 9)

Мова статті: Українська
Nauka innov. 2013, 9(6):103-107
https://doi.org/10.15407/scin9.06.103
Анотація | Повний текст (PDF)

 

Інформаційний розділ

Наші автори
Nauka innov. 2013, 9(6):108-109
Повний текст (PDF)