Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Патон Борис Євгенович
Україна
Академік НАН України
Доктор технічних наук
Професор
Президент Національної академії наук України
e-mail: prez@nas.gov.ua

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Яцків Ярослав Степанович
Україна
Академік НАН України
Доктор фізико-математичних наук
Член Президії Національної академії наук України
e-mail: yatskiv@nas.gov.ua

Стріха Максим Віталійович
Україна
Доктор фізико-математичних наук
Професор
Заступник Міністра освіти і науки України
Президент Українського фізичного товариства
e-mail: m_strikha@mon.gov.ua

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Андон Пилип Іларіонович
Україна
Академік НАН України
Доктор фізико-математичних наук
Професор
Директор Інституту програмних систем НАН України
e-mail: iss@isofts.kiev.ua

Андронаті Сергій Андрійович
Україна
Академік НАН України
Доктор хімічних наук
Професор
Директор Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України
Голова Південного наукового центру Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України
e-mail: physchem@paco.net

Бабаєв Ельхін
Азербайджан
Доктор фізичних і математичних наук
Професор
Перший заступник директора з наукових питань Шемахінської астрофізичної обсерваторії
Виконавчий директор Фонду розвитку науки Президента Республіки Азербайджан
e-mail: elchin.babayev@sdf.gov.az

Блюм Ярослав Борисович
Україна
Академік НАН України
Доктор біологічних наук
Професор
Директор Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАН України
e-mail: yablume@univ.kiev.ua

Бобало Юрій Ярославович
Україна
Доктор технічних наук
Професор
Ректор Національного університету «Львівська політехніка»
e-mail: rector@lp.edu.ua

Буктуков Микола Садвакасович
Республіка Казахстан
Доктор технічних наук
Професор
Академік НА природничих наук Казахстану
Член-кореспондент НАН РК
Директор Інститута гірничої справи ім. Д. А. Кунаєва
e-mail: info@igd.kz

Булат Анатолій Федорович
Україна
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення механіки НАН України
Доктор технічних наук
Професор
Директор  Інституту геотехнічної механіки НАН України,
Голова Придніпровського наукового центру Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України
e-mail: nanu@igtm.dр.ua

Вишневський Валентин Павлович
Україна
академік НАН України
Доктор економічних наук
Професор
Завідувач відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу Інституту економіки промисловості НАН України
e-mail: vishnevsky@nas.gov.ua

Гдоутос Еммануель Е.
Греція
Доктор механічних наук
Професор
Голова Академії Афін
Голова Школи Інженерії ICF14 | ICEM 17
e-mail: egdoutos@civil.duth.gr

Головаха Євген Іванович
Україна
Доктор філософських наук
Професор
Заступник директора Інституту соціології НАН України
Член-кореспондент НАН України
e-mail: golos100@gmail.com

Гончарук Владислав Володимирович
Україна
Академік НАН України
Доктор хімічних наук
Професор
Директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України
e-mail: honch@iccwc.kiev.ua

Гриньов Борис Вікторович
Україна
Академік НАН України
Доктор фізико-математичних наук
Професор
Директор Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
e-mail: grinyov@isc.kharkov.com

Гук Ігор
Австрія
Доктор медичних наук
Професор
Тимчасовий голова відділення судинної хірургії Медичного універститету Відня
e-mail: ihor.huk@meduniwien.ac.at

Ільченко Михайло Юхимович
Україна
Академік НАН України
Доктор технічних наук
Професор
Проректор з наукової роботи  Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
e-mail: ndch@kpi.ua

Карбовнічек Мірослав
Польша
Доктор інженерних наук
Професор
Проректор з загальних питань AGH Університету Науки і Технології
e-mail: mjn@agh.edu.pl

Лібанова Елла Марленівна
Україна
Академік НАН України
Доктор економічних наук
Професор
Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
e-mail: demography@idss.org.ua

Маліцький Борис Антонович
Україна
Доктор економічних наук
Професор
Директор Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
e-mail: malitsky@nas.gov.ua

Мележик Петро Миколайович
Україна
Академік НАН України
Доктор фізико-математичних наук
Професор
Директор Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
e-mail: secretar@ire.kharkov.ua

Назарчук Зіновій Теодорович
Україна
Академік НАН України
Доктор фізико-математичних наук
Професор
Заступник директора Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України,
Голова Західного наукового центру Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України

Наумовець Антон Григорович  
Україна
Академік НАН України
Доктор фізико-математичних наук
Професор
Віце-президент Національної академії наук України
e-mail: naumovets@nas.gov.ua

Пройдак Юрій Сергійович
Україна
Доктор технічних наук
Професор
Проректор з наукової роботи Національної металургійної академії України
e-mail: projdak@metal.nmetau.edu.ua

Тамаш Пал
Угорщина
Доктор соціологічних наук
Професор
Директор Інституту соціології АН Угорщини
Директор Центру соціетальної політики Будапештського університету Корвінус
e-mail: tamas@sociol.mta.hu

Шталь Ян-Ерік
Швеція
Доктор технічних наук
Професор
Науковий консультант Технологічного центру виробництва в Західному Університеті
Професор промислового виробництва Департаменту Виробництва і Матеріалознавства Лундського Університету
e-mail: jan-eric.stahl@iprod.lth.se

Шух Клаус
Австрія
Доктор економічних наук
Заступник директора з наукової роботи Центру соціальних інновацій у м. Відень
e-mail: schuch@zsi.at