Електрофізичні технології стосовно до теплових енергоустановок

1Тарелін, АО
1Скляров, ВП
1Сурду, МВ
1Інститут проблем машинобудування ім. А. Н. Підгорного НАН України, Харків
Nauka innov. 2008, 4(6):26-30
https://doi.org/10.15407/scin4.06.026
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Російська
Анотація: 
Розглянуто термодинамічні процеси у частині низького тиску парових турбін. Показано, що використання електрофізичних технологій дозволяє збільшити ефективність турбоустановки на 0,4-0,7 % за рахунок зменшення втрат енергії, викликаних електризацією вологої пари та переохолодженням пари у зоні фазового переходу. Наведено опис магнітно-вихрового гідрогазодинамічного активатора, застосування якого дає змогу запобігти відкладенню накипу на поверхнях теплообмінних апаратів.
Ключові слова: видалення накипу, електризація пари, зародок конденсації, ККД станції, магнітна обробка, парова турбіна, переохолодження, ТЕС
Посилання: 
1. Электрофизические явления в паровых турбинах / А.А. Тарелин, В.П. Скляров, О. Верес, Н.В. Сурду // Пром. теплотехника – 1999. – № 4–5. – С. 98-102.
2. Тарелин А.А. Особенности измерения объемной плотности зарядов во влажном паровом потоке турбины / А.А. Тарелин, В.П. Скляров, В.П. Крыженко // Проблемы машиностроения. – 2000. – Т. 3, №1-2. – С. 11-16.
3. Определение объемной плотности зарядов в потоке конденсирующегося пара при различных водно-химических режимах / В.Н. Семенов, А.Н. Троицкий, А.А. Тарелин, В.П. Скляров, Б.Р. Дули // Проблемы машиностроения. – 2001. – Т. 3, № 3-4. – С. 12-22.
4. Скляров В.П. Вплив eлектризації вологої пари на процеси конденсації в теплоенергетичних установках: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.14.06/ Інститут проблем машинобудування НАН України. – Харків, 2001. – 18 с.
5. Тарелин А.А. Влияние объемного заряда на величину переохлаждения парового потока за последней ступенью турбины / А.А. Тарелин, В.П. Скляров, В.П. Орловский // Пробл. машиностроения. – 2004. – 7, №1. – С. 4-11.
6. Скляров В.П. Измерение температуры влажного парового потока в паровых турбинах// Пробл. машиностроения. – 2005. – 8, № 3. – С. 8–16.
7. Gyarmathy G. Grundlagen einer Theorie der Nassdampfturbine. – Zurich, 1962. – 264 p.
8. Исследование характеристик влажнопарового потока в проточных частях турбин / А.А. Добкес, Т.М. Зильбер, Ю.Я. Качуринер, Л.А. Фельдберг // Теплоэнергетика. – 1992. – № 1. – С. 56-60.
9. Пат. 74193 Украины, МКИ6 F01D5/28. Способ увеличения КПД паровых турбин / В.П. Скляров, А.А. Тарелин (Украина). – № 20030103319; Заявлено 14.012.03; Пол. реш. 20.07.2005. Опубл. 15.11.05, Бюл.№11.
10. Patent 7,252,475 В2 US, Int.Cl. F01D25/32. Electrostatic method and device to increase power output and decrease erosion in steam turbines / A.O. Tarelin (UA), V.P. Skliarov (UA), O. Weres (US). — №11 / 034,907; Filed: Jan. 12,2005; Pub. Date: Aug. 7, 2007. Р. 10.
11. Тарелин А.А. Разработка мероприятий по повышению эффективности части низкого давления турбины К-300-240 при работе в условиях энергорынка / А.А. Тарелин, В.П. Скляров // Nauka innov. 2007, 3(3):30-35.
https://doi.org/10.15407/scin3.03.030
12. Тарелин А.А. Влияние температуры промперегрева на мощность турбоагрегата Т250/300-240 // А.А. Тарелин, В.П. Скляров, Г.К. Вороновский, Т.И. Шведова, А.В. Медведовский, А.Ю. Козлоков // Пробл. машиностроения. – 2007. – Т. 10, № 2. – С. 5-8.
13. Результаты испытаний нейтрализатора объемного заряда за последней ступенью паровой турбины / А.А. Тарелин, В.П. Скляров, Г.К. Вороновский, А.Ю. Козлоков // Пробл. машиностроения. – 2006. – Т. 9, № 1. – С. 19-24.
14. Патент №7082 України, МКИ С02F1/48. Пристрій для магнітної обробки рідини / Є.Ф. Лук’янов, М.В. Сурду, М.М. Шошин, В.С. Прохорчук, А.В. Нечаєв, О.Є. Хінєвіч (Україна). – № 20040706074;Заявл. 21.07.2004; Опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6,2005 р. – 5 с.
15. Классен В.И. Омагничевание водных систем. – М.: Химия, 1978. – 296 с.
16. Экологически чистая технология обработки воды / Н.В. Сурду, А.В. Нечаев, А.Е. Хиневич и др. // "Бизнес-мост": Междунар. информ.-техн. журнал. — Харьков. — 2004. — №6-7. — С. 70-73.